Op donderdag 13 februari verzorgt Taekwon-Do School Martowirono een Open Les in Gymzaal De Oosterhof (Boxhofstede 15, Vaassen). Alle belangstellenden kunnen komen kijken naar diverse facetten van de sport. De kinderen van 5 tot en met 12 jaar kunnen uiteraard ook direct meedoen! De les is van 17:45 tot 18:45 uur.

Taekwon-Do School Martowirono verzorgt al ruim 45 jaar lessen op de Noordwest Veluwe. Maar, wat is Taekwon-Do eigenlijk? Taekwon-Do is een Koreaanse zelfverdedigingssport die door jong en oud kan worden beoefend. Taekwon-Do is een karaktervormende sport, waarbij doorzettingsvermogen en sportiviteit hoog in het vaandel staan.

De kinderen krijgen spelenderwijs en op een verantwoorde manier de grondbeginselen van het Taekwon-Do aangeleerd. Bewegen, samenwerken en verantwoordelijk zijn voor elkaar, zijn elementen die typerend zijn voor deze lessen.

De kinderen leren elkaar te respecteren en op een sociale manier met elkaar om te gaan.

Door regelmatige beoefening van Taekwon-Do worden niet alleen je verdedigingscapaciteiten ontwikkeld. Je verbetert ook je motoriek en de algehele lichamelijke conditie. Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, respect en discipline zijn waarden die centraal staan in de Taekwon-Do beoefening. Discipline en plezier gaan dan ook heel goed samen.

Claudia Martowirono en Raymond Eikema verzorgen lessen in Epe, Elburg, Nunspeet, Ermelo, Harderwijk, Doornspijk en sinds een jaar ook in Vaassen! Beide instructeurs beoefenen ruim 25 jaar de sport, zijn internationaal gediplomeerd, zijn 5de Dan I.T.F. Taekwon-Do en hebben ruimschoots ervaring in het lesgeven.

Waar en wanneer? In Vaassen wordt de open les op donderdag 13 februari 2020 van 17:45 tot 18:45 uur georganiseerd in Gymzaal De Oosterhof (Boxhofstede 15). Bent u niet in de gelegenheid om tijdens de open les langs te komen? U bent altijd van harte welkom tijdens een van de reguliere trainingsdagen van Taekwon-Do School Martowirono. Voor meer informatie hierover en over Taekwon-Do in het algemeen, zie www.tkdweb.nl of https://www.facebook.com/tkdweb

Let op: Vanaf donderdag 5 maart verzorgen wij in Vaassen onze Taekwon-Do lessen in Sportcentrum De Koekoek (Koekoeksweg 24). Wij trainen dan van 17:30 tot 18:30 uur!