Foto: Stichting SprenghenParc

VAASSEN – Donderdagavond 18 juni besprak Stichting SprenghenParc de plannen voor een woonontwikkeling gericht op 55-plussers aan het Kouwenaarspad met omwonenden. Vanwege de Coronamaatregelen gebeurde dat in drie groepen in de leegstaande tennishal, zodat voldoende afstand gehouden kon worden. De initiatiefnemers waarderen de enorme betrokkenheid van de omwonenden.  Bestuurslid Henk den Hartog:  “We zijn blij met alle vragen die gesteld zijn en suggesties die zijn aangereikt. Met alles wat we gehoord hebben, kan een volgende stap gezet worden in een wijzigingsvoorstel op het stedenbouwkundig schetsontwerp.”

Stichting SprenghenParc organiseerde de extra bewonersavond om met omwonenden in gesprek te kunnen gaan. Door de coronamaatregelen moest de geplande bijeenkomst in mei via internet worden georganiseerd als webinar. Coördinator Joost Kriele: “We wilden heel graag met omwonenden in gesprek. Dat doen we natuurlijk veel liever persoonlijk dan online. Daarom hebben we deze extra avond georganiseerd en we zijn heel blij dat we op deze manier alle geluiden uit de buurt konden opvangen.”

Weloverwogen keuzes

De samenkomst vond plaats in de tennishal die al tien jaar leegstaat. Bewoners langs het

Kouwenaarspad zien de tennishal graag verdwijnen, evenals de bestemming ‘sport en recreatie’ die  op het terrein rust. Tegelijkertijd zien bewoners van de Woestijnweg zich niet graag een deel uitzicht ontnemen, wat ook te begrijpen is. De maatschappelijke ontwikkeling met een toename van bewoners die liefst in hun vertrouwde omgeving ouder wordt, is echter een realiteit die weloverwogen keuzes vraagt.

Gesprek voortzetten

Dat een plan vanwege de gemeentelijke woonvisie en de opgave van woningcorporaties een afspiegeling van woningtypes met zich meebrengt, kon op begrip rekenen. Wel was merkbaar dat in een proces als dit niet genoeg kan worden benadrukt dat één informatieronde niet de enige mogelijkheid is waarbij geluiden van omwonenden worden gehoord en meegenomen. De stedenbouwkundige en de architect betrekken alle informatie en signalen van de bewonersavonden bij de plannen. Op korte termijn organiseert de Stichting nieuwe bijeenkomsten om het gesprek voort te zetten.

Joost Kriele woordvoerder Stichting SprenghenParc