Met de ontwikkeling van de DekaMarktlocatie in Vaassen wordt een grote stap gezet in de kwalitatieve verbetering van het centrum. Het Marktplein krijgt weer een pleinfunctie, waardoor de levendigheid en aantrekkelijkheid toeneemt voor ondernemers, bezoekers en bewoners.

Winkelen, wonen en horeca

Gemeente Epe en Dreef Beheer hebben samen afgesproken om invulling te geven aan de sterke wens ook dit gedeelte van het centrum van Vaassen op te knappen. Supermarkt DekaMarkt komt vernieuwd terug en biedt straks daarin ook ruimte voor horeca aan het Marktplein. Tegelijk komen er woningen in de sociale- en betaalbare huur, maar ook middenhuur.

Beeldbepalende plek

In de structuurvisie voor het centrum van Vaassen is de ambitie vastgelegd om de ruimtelijke kwaliteit in het centrum te verhogen. De herstructurering van een aantal beeldbepalende locaties draagt daaraan bij. Eén van deze beeldbepalende locaties is de DekaMarktlocatie. Samen met het appartementengebouw op de huidige locatie van de bibliotheek verbindt de DekaMarkt het centrum met het Ireneveld en kasteel Cannenburgh.

Mooi en betaalbaar wonen

Wethouder Scholten is blij dat het eindelijk zover is: “Mooi dat er betaalbare woningen gerealiseerd worden. Ik ben supertrots dat met de ontwikkeling van DekaMarkt eindelijk dit lelijke stuk van het centrum wordt aangepakt.”

Verkennende plannen

Er liggen nu afspraken met Dreef Beheer. Wanneer de gemeenteraad haar goedkeuring daaraan geeft, start vervolgens het traject over het plan. Na de zomervakantie wordt dit traject gepresenteerd en kan iedereen zijn of haar mening daarover geven. Vervolgens besluit het college van Burgemeester en wethouders of zij medewerking verleent aan de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de plannen.