Bij Museum Hagedoorns Plaatse werd zaterdag 20 juni het kunstwerk ‘de Vlinders’ onthuld. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder anderen twee kinderen uit onze gemeente die meewerkten aan dit project. Zij hebben het vlinderkunstwerk en bijbehorende informatiebord onthuld.

Ook aanwezig waren Kars Veling van de Vlinderstichting, Rinette van der Vliet van het Cultuurplein en wethouder Jan Aalbers namens de gemeente Epe en tevens als vertegenwoordiger van het Cultuur en Erfgoedpact.

Ruim drie jaar aan gewerkt

Er is ruim drie jaar aan dit kunstwerk gewerkt. “En we kunnen het nu met enige vertraging aan het publiek presenteren”,  deelde projectleider René Blok mee. “Helaas werd het niet de feestelijke opening waar we op hoopten, met ruim 400 kinderen en hun begeleiders er bij. Maar we wilden dit ook niet helemaal in stilte doen”,  voegde hij er aan toe.

426 plastic vlinders

Het kunstwerk met 426 plastic vlinders er in is gemaakt door scholieren uit de gemeente Epe. Het vestigt nadrukkelijk de aandacht op het probleem van (plastic) zwerfafval.

Jan Aalbers: “Dit vlinderkunstwerk toont prachtig dat afval heel vaak nog waarde heeft of tot nieuwe waarde is te brengen. Vandaar dat we beter van grondstoffen kunnen spreken. Die goed scheiden en goed verwerken is erg belangrijk!”

Besloten bijeenkomst

De bijeenkomst werd gehouden in de Vlindertuin van Museum de Hagedoorns Plaatse aan de Ledderweg 11 in Epe. René Blok,  Jan Aalbers en Kars Veling hielden een korte toespraak.

Zie voor meer informatie over dit kunstproject ook: https://vanzwerfafvalnaarvlinder.nl/.