Gemeente Epe werkt aan haar Omgevingsvisie. Die visie gaat over ons. Over u. Welke stip zetten we op de horizon als het gaat om wonen, werken, recreëren, duurzaamheid, natuur en landschap? We hebben een goed beeld van de kwaliteiten van onze gemeente. Uit de participatietrajecten blijkt dat ons groene karakter met stip op één staat.

Wat betekent dit? Daarover gaan we in gesprek. Ook is het nu de tijd om de belangrijke opgaven in onze gemeente met elkaar te bespreken en concreet te maken.

Op maandag 14 december a.s. vindt daarom een online werkconferentie plaats. Daarbij hebben we uw inbreng nodig!

Wat bespreken we graag met u?
Om u alvast een indruk te geven een korte opsomming van een aantal opgaven:
• Hoe gaan we om met de vergrijzing bij wonen, gezondheid en welzijn?
• Er is een bouwopgave: Waar is plek voor extra woningen en voor wie?
• Hoe ziet de woonwijk van de toekomst er uit?
• Waar kunnen we duurzame zon- en windenergie opwekken?
• Hoe stimuleren we gezond bewegen bij de inrichting van woonwijken?
• Hoe stimuleren we zo goed mogelijk duurzame mobiliteit?
• Hoe kunnen we samen de sociale binding versterken?
• Hoe faciliteren we economische ontwikkelingen in de centra, op de bedrijventerreinen en in het landelijk gebied?

Doet u mee?
Er zijn twee sessies: de opzet en het algemene deel zijn bij beide bijeenkomsten hetzelfde. Na de inleiding gaan we uiteen in kleine groepen. Per subgroep bespreken we één of meerdere van de thema’s met de bijbehorende opgave waar we de komende jaren voor staan. Samen werken we zo aan concrete resultaten voor de gehele gemeente.

Twee sessies
U kunt kiezen uit twee sessies op maandag 14 december a.s.: van 16.00 tot 18.00 uur of van 19.30 tot 21.30 uur. Wilt u meepraten over meer thema’s? Dat kan. Meld u dan aan voor beide bijeenkomsten. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 9 december via omgevingsvisie@epe.nl. Uw mening over de toekomst van gemeente Epe is van groot belang.

Graag tot maandag 14 december!
Binnenkort ontvangt u een uitgebreid programma.
U kunt zich via bovengenoemd e-mailadres aanmelden.