In het artikel “Hertenkamp: Wie mag er aan de slag?” van De Stentor (vrijdag 27 december) wordt volgens de gemeente Epe onjuist weergegeven hoe zij de inwoners gaan betrekken bij de plannen voor het Hertenkamp. Volgens de gemeente wekt het artikel de indruk dat inwoners via een poll/stemronde kunnen stemmen op hun favoriete initiatief. Met het houden van een poll zouden zij hun inwoners tekort doen. “Een advies ophalen bij inwoners houdt in dat we inwoners de plannen voorleggen en ze de ruimte geven om de plannen goed te bestuderen om ons te adviseren.” aldus de gemeente Epe.

Hoe gaat het nu verder bij de gemeente Epe
De 3 initiatiefnemers hebben hun plannen gepresenteerd aan de klankbordgroep. De klankbordgroep bestudeert de plannen momenteel en zal daarover in een later stadium advies uitbrengen.

Tegelijkertijd worden de plannen ook ambtelijk getoetst o.a. op haalbaarheid en hier volgt ook een advies uit.

Daarna worden de plannen voorgelegd aan inwoners voor het ophalen van advies.

Op basis van al deze adviezen neemt het college van B&W uiteindelijk een besluit.