Voor het zesde jaar op rij hebben vrijwilligers in de periode van 4 augustus tot 9 oktober voor de Stichting Sidney and Friends peren en appels geplukt bij de hoeve De Nijensteen in Veessen. Door deze vrijwilligers is er de afgelopen weken het geweldige bedrag van

€ 10.000,00 bij elkaar geplukt. Doneren met gesloten portemonnee is op deze manier mogelijk. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de Stichting Sidney and Friends. Vorig jaar was de opbrengst € 9.744, –

Deze Stichting verzorgt huifbedrijden voor mensen met een beperking.

Dikkie Huiskamp uit Oene is de grote organisator wat betreft deze pluk-actie. Het was nog even afwachten of er animo zou zijn om in deze lastige Corona tijd te plukken ondanks de RIVM-maatregelen die getroffen zijn maar er hebben zich 100 plukkers gemeld en Dikkie is oprecht supertrots op dit enorme resultaat.

Naast het bezig zijn voor een goed doel, vinden er leuke gesprekken plaats tijdens het plukken. Erg leuk om te zien is dat regelmatig collega’s van bedrijven zich aanmelden om te plukken. Zij leveren een bijdrage voor het goede doel en werken aan de teambuilding. Nu is al bekend dat er ook in 2021 appels en peren geplukt gaan worden. Nieuwe “plukkers” zijn dan altijd van harte welkom en wie het goede doel wil steunen door te helpen, kan contact opnemen met Dikkie Huiskamp via mail  dirkjehuiskamp@hotmail.com  of 06-12590724.