Onderzoek naar de sportbehoefte van jongeren uit de gemeente Epe

door | nov 8, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

In de maanden september en oktober hebben de buurtsportcoaches van Koppel – Heel Epe Beweegt een start gemaakt met een onderzoek naar de sportbehoefte van de jongeren uit de gemeente Epe. Dit onderzoek staat onder leiding van 4e jaars Calo-studente Demi Diepenbroek. Het onderzoek is onderdeel van haar afstudeerproject. Uiteindelijke doel van het afstudeerproject is het ontwikkelen van een passend sportaanbod dat aansluit bij de behoefte van jongeren.

In samenwerking met de RSG Noord Oost-Veluwe Epe is er een enquête uitgezet onder de jongeren van de school. Deze enquête is erg goed ingevuld, maar liefst 205 jongeren hebben de tijd en moeite genomen om de enquête zo goed mogelijk in te vullen. Daarnaast zijn er ook een aantal jongeren persoonlijk benaderd. Heel Epe Beweegt is samen met het jongerenwerk van Koppel langsgegaan op de RSG om jongeren te bevragen naar hun wensen en behoeften op sportief gebied.

Door middel van de enquête en de informatie uit de persoonlijke gesprekken heeft Heel Epe Beweegt een beter beeld gekregen hoe de sportbehoefte van de jongeren uit de gemeente Epe eruit ziet. In de enquête werd bijvoorbeeld gevraagd of zij buiten school nog aan sport doen, wat de redenen zijn om niet aan sport te doen en welke sporten populair zijn onder jongeren. Maar ook werd hen gevraagd wat zij graag zouden willen dat er georganiseerd wordt voor de jeugd en of ze het leuk vinden om zelf betrokken te worden bij de organisatie van het uiteindelijke sportaanbod. Opvallende uitkomsten waren dat meer dan 80% van de leerlingen die de enquête hebben ingevuld buiten school wél aan sport doet. Fitness, veldvoetbal en free run zijn sporten die erg populair zijn bij de jongeren. Verder kwam uit de enquête naar voren dat zij graag met school naar sportverenigingen willen voor activiteiten. Op de vraag wat zij graag zouden willen dat er voor hen georganiseerd wordt, werd vaak geantwoord dat zij meer sporttoernooien zouden willen.

Aan de hand van deze uitkomsten zal Heel Epe Beweegt een passend sportaanbod gaan ontwikkelen voor en met de jongeren in de gemeente. Een aantal leerlingen hebben aangegeven dat het hen leuk lijkt om iets te kunnen betekenen voor de jeugd in de gemeente. Deze leerlingen zullen wij betrekken bij het organiseren van het uiteindelijke sportaanbod. Zij zullen meedenken, ideeën uitwisselen en misschien wel helpen met organiseren.

Onder alle leerlingen die de enquête hebben ingevuld werd ook nog een mooie prijs verloot! Namelijk één keer 6 maanden gratis fitness inclusief 2 sessies bij een Personal Trainer. De winnares van deze mooie prijs is Isa van Ommen. Isa zit op dit moment in haar examenjaar, het leek haar leuk om later wat met kinderen te gaan doen. Uiteindelijk heeft zij ervoor gekozen om in de sport verder te gaan. Deze prijs komt dus erg goed tot zijn recht bij Isa. De prijs werd beschikbaar gesteld door Fitnesscentrum Epe.

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: