Op dit moment loopt er een nieuw onderzoek van het inwonerspanel ‘Epe Spreekt’. Dit onderzoek gaat over de toegang naar hulp en ondersteuning bij werk, inkomen, (jeugd)zorg en welzijn. Met ‘toegang’ bedoelen we: of u de weg naar hulp en ondersteuning weet te vinden als u of iemand in uw omgeving dit nodig heeft. Bijvoorbeeld bij geldproblemen, opvoedingsdilemma’s, als iemand zijn baan verliest, of (chronisch) ziek wordt.

Problemen die iedereen kunnen overkomen! Waar gaat u dan naartoe? Hoe wilt u dan geholpen worden? Dat willen we graag weten. Met die informatie kunnen we bekijken of inwoners van de gemeente bekend zijn met de verschillende organisaties en instanties die hulp bieden en op welke manier zij het liefst geholpen willen worden. Op die manier kunt u ons helpen om deze dienstverlening te verbeteren.

Hoe doet u mee?

Ga naar www.epespreekt.nl en meld u aan. Als u lid bent, vragen wij u een aantal keer per jaar om uw mening te geven over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Dit kunnen kleine en grote onderwerpen zijn.

Het inwonerspanel: voor iedereen!

Iedereen die in de gemeente Epe woont, werkt en/of recreëert en die 16 jaar of ouder is kan zich aanmelden voor het panel. Wilt u op een makkelijke en snelle manier meepraten over onderwerpen? Dan is het online inwonerspanel echt iets voor u! De onderwerpen die bij het panel aan bod komen, zijn heel verschillend.

Soort onderzoeken

Vorig jaar was er bijvoorbeeld een groot onderzoek naar duurzaamheid in onze gemeente. In 2016 gaven leden van Epe Spreekt al hun mening over het afvalbeleid in de gemeente en de kwaliteit van de straatverlichting. Dit laatste onderzoek leidde onder andere tot een pilot met andere straatverlichting in een aantal wijken. Ook bleek dat u bijvoorbeeld niet goed wist waar u storingen kon melden. Ook daar hebben we extra aandacht aan gegeven. Met de resultaten kunnen we dus soms gelijk concrete acties ondernemen. En soms is uw mening belangrijke input voor nieuw beleid.

Dit najaar staat een onderzoek naar de openbare ruimte op de agenda van Epe Spreekt.

Resultaten

De meningen, ideeën en daadkracht van inwoners zijn erg belangrijk voor de gemeente Epe. Als lid van het inwonerspanel Epe Spreekt kunt u meepraten over de kwaliteit van uw leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten. U krijgt altijd inzicht in de resultaten van de onderzoeken waar u aan meedoet en een toelichting van de gemeente op wat zij met alle input doen. Schrijf u in en denk mee over de toekoms