Gemeente Epe steunt intentie van 9 partijen 

“Kinderen en gezinnen in de gemeente Epe verdienen uitstekende voorzieningen voor kinderopvang, onderwijs, zorg, welzijn, sport en cultuur.” Dit is de gezamenlijke visie van  9 partijen:  CJG Epe, Jenaplan Epe, KOM, Koppel-Swoe, Procon, PROO/Aurora, RSG NO Veluwe/Aurora, Veluwse Onderwijsgroep en Volare.
Vandaag woensdag 19 februari zetten ze hun handtekening onder de ‘Intentieverklaring koers duurzame kindvoorzieningen gemeente Epe’.

Alle 9 partijen zien zich gesteld voor de uitdagingen van  bevolkingskrimp en een snel veranderende samenleving. Daarom besloten ze tot samenwerking. Ze vonden elkaar in de ambitie om duurzame kindvoorzieningen te behouden, versterken of ontwikkelen. Per gebied binnen de gemeente Epe hebben ze daarvoor voorstellen ontwikkeld. In de intentieverklaring beloven de ondertekenaars zich maximaal te zullen inspannen om die uit te voeren. 

Aanbod en expertise
Onder ‘duurzame kindvoorzieningen’ verstaan de 9 organisaties een aanbod van thuisnabij en passend onderwijs. Binnen dat aanbod kunnen ouders kiezen wat past bij hun signatuur en wat hun pedagogisch-didactisch aanspreekt. Het aanbod wordt verbonden met passende kinderopvang, welzijn en zorg en voorzieningen voor sport en cultuur. Met elkaar willen de 9 organisaties zo komen tot een doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 23 jaar. Ook staat een Expertisecentrum gepland voor kennis over kinderen en gezinnen met speciale ondersteuningsvragen. Denk onder meer aan vragen over gedrag, moeilijk leren, beperkingen of taal- en spraakondersteuning. 

Waardering
Wethouder Erik Visser heeft namens het college van burgemeester en wethouders de intentieverklaring tekenen. “We hebben veel waardering voor het koersdocument en de daarin geschetste kijk op duurzame kindvoorzieningen”, aldus Visser.