De ondernemersverenigingen van Epe en Vaassen willen graag een fonds voor en door ondernemers oprichten. In dat fonds storten zij dan geld voor het organiseren van allerlei activiteiten en evenementen in de centra.

Door alle ondernemers te laten bijdragen aan het fonds, profiteren ze allemaal gelijkwaardig en eerlijk van de activiteiten die de ondernemersverenigingen organiseren. De ondernemersverenigingen onderzoeken nu samen of zo’n fonds een toegevoegde waarde biedt voor de centra van Epe en Vaassen. De gemeente Epe ondersteunt dit initiatief en stelt een procesbegeleider beschikbaar.

Bedrijven Investeringszone (BIZ)
Het fonds waarvoor is gekozen heet Bedrijven Investeringszone (BIZ). Alle ondernemers storten daarin geld en kunnen vervolgens samen bepalen waarvoor het wordt ingezet. Ze maken hiervoor een activiteitenplan. Alle evenementen en activiteiten moeten bijdragen aan de economische versterking van het gebied. Uit ervaringen in andere plaatsen blijkt dat na de invoering van een BIZ ook de waarde van de panden stijgt.

Actie die past in de economische visie
De voorzitters van de ondernemersverenigingen Epe en Vaassen, Martin Lokhorst en Hans Valent, zijn blij dat er een start gemaakt wordt. “We verkopen met zijn allen Epe. Niet alleen als regionaal koopcentrum, maar ook als place to be,” aldus Martin Lokhorst. Hans Valent vult aan: “Voor beide dorpen geldt dat we met een wat dikkere portemonnee onze evenementen nog steviger kunnen neerzetten en dat we de invulling van (dreigende) leegstand actief aanpakken. Doel is dat beide centra plekken zijn en blijven waar men graag en met trots werkt, boodschappen doet en even een terrasje pakt. Een plek waar bewoners met plezier wonen en het voor ondernemers een interessant vestigingsgebied is.” Ook de gemeente is blij dat het onderzoek start. Wethouder Erik Visser: “Het is een actie die prima past bij de uitvoering van onze Economische Visie. De ondernemersverenigingen organiseren al mooie activiteiten en evenementen. Met een ondernemersfonds komt er daarvoor extra budget beschikbaar. Zo maken we de beide centra nog aantrekkelijker.”

Hoe nu verder?
Voordat een BIZ daadwerkelijk kan worden ingesteld worden de ondernemers in het gebied betrokken bij het proces in gesprekken en bijeenkomsten. Uiteindelijk voert de gemeente een draagvlakmeting uit onder de ondernemers. Wanneer een ruime meerderheid van de ondernemers voor de BIZ stemt, gaat de BIZ van start. Doel is de BIZ per 1 januari 2020 te laten ingaan.

Op de foto (vlnr): Hans Valent, Erik Visser, Martin Lokhorst.

Bron: Gemeente Epe