Ook voor ondernemers heeft 2020 door de coronacrisis een onverwachte wending gekregen.

Ondernemen is nog meer dan anders een uitdaging. Toch zijn er ook onderlinge verschillen. De ene ondernemer verkeert in grote onzekerheid over het voorbestaan van zijn bedrijf. De ander draait overuren om aan de vraag te kunnen voldoen. Wethouder economie Erik Visser kent van beide de voorbeelden. “Een bedrijf als Lemoine heeft zich weten te ontwikkelen door de productie van mondkapjes. Maar de horecabedrijven zijn nu al weken achtereen gesloten. De straten in de centra zijn leeg. Het doet ook ons allemaal veel.”

Maatwerk

Het gemeentelijke Team Economie richt zich op een toekomstbestendig en vitaal centrum, bedrijventerrein en toeristische sector. Sinds het begin van de coronacrisis is het voor dit team extra hard aanpoten. Binnenkort wordt de nieuwe ‘coronawet’ (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) ingevoerd. “Dan worden steeds meer taken en maatregelen teruggebracht van landelijk naar regionaal en plaatselijk niveau. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog onduidelijk. We hopen daarmee meer regionaal en lokaal maatwerk te kunnen leveren.”

Mentale en emotionele invloed

Marjolein van Alken is accountmanager Bedrijven. Zij trekt intensief op met haar collega Inge Rietberg, beleidsadviseur Recreatie & Toerisme. Dagelijks spreken zij ondernemers over de onzekerheden van deze moeilijke tijd en beantwoorden zij hun vragen. Marjolein: “Sommige ondernemers zien hun met hart en ziel opgebouwde bedrijf langzaam wegglijden. Dat heeft ook invloed op hun privésituatie Inmiddels wordt ook de mentale en emotionele invloed van de coronacrisis zichtbaar.” Inge vult aan: “Daarom wijzen we deze ondernemers de weg naar diverse hulpverleners die voor hen klaar staan.”

Advies, begeleiding en ondersteuning

Behalve een luisterend oor en een vragenloket, biedt de gemeente nog andere hulp en ondersteuning. Wethouder Visser: “Nog voor dit jaar heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld voor gratis advies en begeleiding. Ondernemers die in zwaar weer verkeren kunnen daarop een beroep doen. Daarnaast ondersteunt de gemeente ondernemers bij de betaling van gemeentebelastingen.”

Onderlinge contacten versterkt

Gelukkig heeft de coronacrisis ook mooie dingen opgeleverd. Zoals de werkgroep van ondernemersverenigingen, de plaatselijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, de VVV, Stichting Promotie gemeente Epe en de gemeente. Deze werkgroep startte vanwege de tijdelijke voetgangersgebieden in Epe en Vaassen van afgelopen zomer. Erik Visser: “Door deze werkgroep hebben we onze onderlinge contacten versterkt. In een noodsituatie als deze zie je nieuwe kansen ontstaan. Dit was er zo één. Er is veel bereidheid om samen te werken. Het komend jaar gaan we daarmee verder. Samen met de ondernemers gaan we de uitvoeringsagenda van de Economische Visie actualiseren. Ook met de Stichting Promotie Gemeente Epe gaan we aan de slag om de Gemeente Epe ‘Vitaal, slim en uitnodigend’ te houden. Dat is meer dan ooit nodig!”

Vragen over de coronamaatregelen?

Kijk op www.epe.nl/corona. De pagina www.epe.nl/bijwiekanikterecht  geeft nuttige informatie over hulp en ondersteuning. U kunt ook contact opnemen met de gemeente via  gemeente@epe.nl  of telefoonnummer 14 0578.