Afgelopen jaar heeft de gemeente samen met inwoners geschreven aan de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een visie voor lange termijn over alles wat in de fysieke leefomgeving speelt of gaat spelen. Inmiddels staan de puntjes op de i en is de visie afgerond. Vanaf 16 juni tot en met 10 augustus ligt de visie ter inzage en kunnen inwoners zienswijzen indienen.

 

Omgevingsvisie

Door in de omgevingsvisie doelgericht afwegingen en keuzes te maken wordt de visie een richtinggevend instrument. Met de omgevingsvisie wil de gemeente iedereen, die actief is in de  leefomgeving, inspireren om ideeën waar te maken die passen in de gedeelde visie. Hoe die visie eruit ziet, is in het kort omschreven in Het Eper pamflet. Hierin is te lezen waar de gemeente voor staat. Wethouder Michiel Wiersinga: “We staan voor grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, klimaat en energie en het behoud en versterken van onze waardevolle leefomgeving. Die waardevolle leefomgeving maakt onze dorpen, buurtschappen en ons landschap uniek en bijzonder. Vanuit die kwaliteiten gaan we aan de slag met onze opgaven, zetten we in op meer biodiversiteit en nodigen we de samenleving uit mee te denken en mee te doen. We doen dat samen. Alleen zo kunnen we de uitdagingen waarvoor we staan realiseren.”

Participatie

Bij het maken van deze omgevingsvisie was een goed participatieproces het uitgangspunt. Inwoners, ketenpartners en stakeholders zijn op diverse manieren uitgenodigd en betrokken. Het gesprek is gevoerd met de gemeenteraad, het college, medewerkers en de samenleving. Iedereen die interesse heeft, is uitgenodigd om op 30 juni een informatiebijeenkomst bij te wonen. De schrijvers van de visie vertellen dan meer over de inhoud. De uitnodiging voor deze bijeenkomst wordt gedeeld via de bekende kanalen van de gemeente.

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvisie wordt voor inspraak vrijgegeven van 16 juni  2021 tot en met 10 augustus 2021. Tijdens deze periode ligt het ontwerp ter inzage.