De Buurtraad meldt het volgende:

“De A50 is een belangrijk onderdeel van onze buurt. De komst ervan is zelfs de de reden dat de Buurtraad Geerstraat is opgericht. Nu hoorden wij dat er plannen zijn om de A50 te verbreden. Hierover hebben wij Rik Hartgers, Beleidsadviseur van de gemeente Epe vragen gesteld en deze delen wij graag met u. Mocht er verder nog nieuws komen dan houden we u natuurlijk op de hoogte.

Wie was de initiatiefnemer van de campagne afgelopen zomer voor de verbreding van de A50?

Het betreft een campagne van de Cleantech Regio, waar o.a. de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe deel van uit maken. Wij zijn bij de startbijeenkomst van de regio aanwezig geweest en zijn actief betrokken bij dit initiatief. Zie voor meer informatie:
http://www.cleantechregio.nl/nieuws/1007-campagne-van-cleantech-regio-zet-de-files-op-de-kaart

Wat is het standpunt van onze eigen gemeente? Is onze gemeente voor verbreding van de A50?
En hoe staan de politieke partijen daarin?

Wij zijn voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de A50. Dit kan op meerdere manieren, waaronder de verbreding van de A50.
Wij hebben vanuit economisch, leefbaarheids- en veiligheidsredenen ook baat bij een goede doorstroming van de A50. Ondanks dat de drukte op de A50 toeneemt, merken wij dat er vanuit de politieke partijen nog geen beroep op ons gedaan wordt. Wel nemen wij de A50 als aandachtspunt op in ons nieuwe mobiliteitsplan voor de gemeente Epe, welke eind volgend jaar door de gemeente wordt vastgesteld.

Hoe ziet een eventueel proces eruit, als Rijkswaterstaat besluit iets aan het fileprobleem te doen?

Rijkswaterstaat werkt samen met provincie en aangrenzende gemeenten. Als zij de noodzaak inzien bereiden ze een investeringsvoorstel voor dat naar het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infratructuur Ruimte en Transport zal gaan. De verwachting is dat het daarna nog jaren duurt voordat de doorstromingsmaatregelen worden gerealiseerd. Als gemeente investeren wij nu al in de ontwikkeling van een snelle fietsroute tussen Epe en Apeldoorn. Daarnaast zijn er mogelijkheden om op het onderliggende wegennet slimme maatregelen te treffen om de doorstroming te bevorderen. Denk aan de realisatie van slimme verkeerslichten op de op- en af ritten ter hoogte van de afslagen Vaasssen en Epe. Hierover zijn wij al met de provincie in overleg.

Hoe worden buurtbewoners betrokken in het proces?

De Cleantech regio zal voor hun campagne waarschijnlijk nog een informatiebijeenkomst voor de deelnemers organiseren. De provincie zal als onderdeel van het trajectonderhoud op de Geerstraat (N792) komend voorjaar een informatiebijeenkomst organiseren, waarbij zij hun maatregelenpakket voor deze weg aan u zullen presenteren. Tijdens deze bijeenkomst is het mogelijk om uw belangen kenbaar te maken.
In de zomer van 2021 wordt er door Rijkswaterstaat groot onderhoud uitgevoerd op de A50. Een positieve actie hierbij is dat zij voor een geluidsarme asfaltdeklaag kiezen. De onderhoudswerkzaamheden worden gefaseerd en hoofdzakelijk ’s nachts en in het weekend uitgevoerd. Wij hebben hierover inmiddels passende afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat. U wordt hierover door Rijkswaterstaat tijdig geïnformeerd, naar verwachting in het het voorjaar van 2021″.