De komende periode is de gemeente druk bezig met het maaien van de bermen, bestrijden van de eikenprocessierups en het borstelen van het onkruid.

Gemeente Epe maait de bermen

In deze periode maait gemeente Epe de bermen weer. Hiermee houden we de wegen toegankelijk en overzichtelijk. Bij kruisingen en vanaf de randen van de weg maaien we daarom met regelmaat ongeveer een meter vrij. In de bredere bermen hoeven we minder te maaien, ongeveer één à twee keer per jaar. Om ervoor te zorgen dat het niet te ruig wordt. We voeren het maaisel af. Hierdoor verschraalt de bodem. En krijgen van nature voorkomende bloeiende kruiden de kans om zich te vestigen langs de weg.

Als de bodem nog heel voedselrijk is en er nog een relatief dichte grasvegetatie staat, maaien we een berm soms meerdere keren per jaar. Later in de zomer bloeit de vegetatie opnieuw. Insecten vinden zo een langere periode nectar. Langs sommige wegen maaien we aan één zijde van de weg. De vegetatie aan de overkant blijft in de winter overstaan. In de holle stengels overwinteren dan insecten. Deze wijze van maaien passen we al toe aan de Laan van Fasna, de Meent en het Molenpad.

Dit jaar passen we dit ook voor het eerst toe op een aantal andere locaties. Zoals langs de Schobbertsweg, Werlerweg en langs een aantal zandwegen in het Wisselse veen. Het bermbeheer draagt ook bij aan het bouwen aan een uitgebreid netwerk van lijnvormige elementen in het landschap. Deze zorgen ervoor dat dieren zich gemakkelijk kunnen verplaatsen tussen verschillende gebieden.

Bestrijding eikenprocessierups

Vanaf 14 juni is de verwachting dat de nesten van de eikenprocessierups (EPR) zichtbaar zijn en overlast kunnen gaan geven. Zodra we in de risicogebieden nesten waarnemen, verwijderen we deze volgens risicoprofi el op prioriteit. Op de website van Gemeente Epe vindt u een kaart waarop is aangegeven van welke bomen bekend is dat er EPR nesten in aanwezig zijn. Wanneer de boom gecontroleerd is krijgt de boom een andere kleur op de kaart. Zowel na controle als na de behandeling zal de medewerker de boom een andere kleur geven. Deze werkzaamheden kunt u ongeveer 24 uur na het aanpassen van de kaart zien op de website van de gemeente. De betekenis van de kleuren vindt u terug in de legenda van de kaarten. Wilt u een melding doen? Een melding wordt beoordeeld aan de hand van de locatie en de bijhorende risicofactor van de locatie. Meer informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups kunt u vinden op deze pagina.

Komende maanden borstelen wij het onkruid

Jaarlijks zijn we vanaf april aan het werk om onkruid op de verharding tegen te gaan. Dit doen wij met hetelucht en heet water. Dit is niet altijd afdoende. Daarom zijn er twee momenten in het jaar om met zwaarder geschut het onkruid te lijf te gaan. Dit doen wij met onkruidborstels en in goede samenwerking met Circulus Berkel. Die ons ondersteunt met een veegzuigwagen. De werkzaamheden staan gepland voor de maanden juni en september.