De prijswinnaars Vrijwilligersprijs  Hûlya Akirmak (rechtsboven), Heel Epe Beweegt-prijs Janny Thomassen (in het midden), Sportprijs 2018 Jamano Kertokarijo (linksboven).

De Burgemeester Hans van der Hoeve van de gemeente Epe ziet het jaar 2019 met optimisme tegemoet zei hij in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij belichtte twee aspecten in zijn toespraak namelijk lokaal bestuurd in de context van deze tijd en als tweede veiligheid en criminaliteit.

Het verspreiden van nepnieuws kreeg aandacht in zijn toespraak. Hij wees ook op de regionale media, die beter feiten controle en wederhoor moeten toepassen.

Hij gaf aan dat leden van het gemeentebestuur persoonlijk te maken hebben gekregen met mensen die op het internet de fatsoensnormenregelmatig overschrijden. Hij riep daarom op om deze normen in het publieke debat weer in acht te nemen en dus op een fatsoenlijke manier met elkaar in discussie te gaan.

Zie de filmreportage voor een mooie samenvatting