Om de snelheid van het verkeer op de Apeldoornseweg Zuid te verlagen en de veiligheid van fietsers en voetgangers te vergroten, wil de gemeente Epe drie verkeersgeleiders (vluchtheuvels) met een oversteek voor fietsers en voetgangers aanleggen tussen de Laan van Fasna en de komgrens met Vaassen. Een verkeersgeleider zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers in twee etappes veilig kunnen oversteken.

Deze voorgenomen aanpassingen aan de weg zijn vastgelegd in een concept-plan, dat samen met bewoners van de Apeldoornseweg is opgesteld. Dit plan ligt vanaf woensdag 27 maart zes weken ter inzage voor inspraak.

De bewoners van de Apeldoornseweg ervaren de gereden snelheid als een knelpunt. Dat er harder wordt gereden dan de geldende maximum snelheid blijkt ook uit verkeerstellingen. Het veilig oversteken van fietsers en voetgangers is door de intensiteit van het verkeer lastig en wordt ook als knelpunt ervaren. “Deze nieuwe maatregelen zorgen ervoor dat we de snelheid uit de Apeldoornseweg halen en vergroot de veiligheid voor alle weggebruikers”, aldus wethouder Scholten.

Aanleg verkeersgeleiders
De Lijsterstraat wordt straks voorzien van een verkeersgeleider, waardoor fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. Twee van deze verkeersgeleiders komen ook ter hoogte van de Kievitstraat en de Fazantstraat. De geleider bij de Kievitstraat is zo vormgegeven dat mogelijke overlast zoveel mogelijk wordt beperkt en het in- en uitrijden van de inritten mogelijk blijft. De nieuwe situatie zal ook niet leiden tot een toename van geluidsoverlast. Dit is ook getoetst door de Omgevingsdienst Veluwe en IJssel.

Het concept-plan is in te zien op de site van de gemeente Epe.

Bron: Gemeente Epe
Foto: Google Streetview