Nieuwe en krachtige welzijnsorganisatie Koppel-SWO/E

door | mei 19, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

De stichtingen Koppel en SWO/E vormen vanaf 1 januari 2018 een nieuwe, brede welzijnsorganisatie met als nieuwe naam Koppel-SWO/E. De nieuwe organisatie staat voor opvoeden, opgroeien en welzijn; ook wil zij een verbindende schakel zijn tussen organisaties en (actieve) inwoners. Koppel-SWO/E wil iedere dag een bijdrage leveren aan talentontwikkeling en welzijn van inwoners van 0 tot 100 jaar in alle buurten en wijken van de dorpen Epe, Vaassen, Emst en Oene. Zij zet zich met beroepskrachten en vrijwilligers in voor o.a. kinderopvang, peuterspeelzaal-activiteiten, jongerenwerk maar ook voor cliëntondersteuning van ouderen en mantelzorgers, buurtsport, formulierenteam en uiteenlopende wijkgerichte werkzaamheden met o.a. de dorp- en wijksteunpunten.

Om de fusie zelf in goede banen te leiden is er een fusieraad samengesteld onder leiding van Eveline Buis-Braam en bestaat uit alle leden van het bestuur van SWO/E en alle leden van de Raad van Toezicht (RvT) van Koppel. Directeur Sjaak Bijl van SWO/E gaat met pensioen en de huidige directeur bestuurder Marian Kemper van Koppel is aangesteld als directeur bestuurder van de nieuwe organisatie Koppel-SWO/E. “Koppel en SWO/E werken al lange tijd samen en soms overlappen onze werkzaamheden elkaar. Door onze krachten nu te bundelen kunnen we het welzijnswerk optimaal organiseren en beter inspelen op de voortdurende veranderingen in het sociale domein.”, aldus Marian Kemper. Op de vraag wat voor gevolgen dit heeft voor medewerkers van beide stichtingen zegt Sjaak Bijl: “Deze fusie heeft geen personele consequenties en is ook geen bezuinigingsmaatregel. Er komt een coördinator vrijwilligers, een vrijwilligersraad en door de fusie hebben we straks ook een breed en integraal aanbod van producten en diensten die aansluit bij de hele levensloop van mensen.”

Gemeente Epe over de fusie

Wethouders Dick van Norel (Zorg) en Erik Visser (o.a. Jeugd, Onderwijs en Participatie) zijn verheugd over deze op handen zijnde fusie. “De sociale infrastructuur in de gemeente Epe is niet altijd inzichtelijk voor zowel de professionals als inwoners. Door de samenvoeging van deze twee stichtingen komt er één aanspreekpunt waar professionals en inwoners terecht kunnen. Ik wil wel expliciet benadrukken dat dit traject niet als doel heeft om op het welzijnswerk te bezuinigen”, aldus wethouder Van Norel. Wethouder Visser knikt instemmend en voegt daar aan toe: “Als wethouder participatie verwacht ik ook van onze inwoners een actieve rol in de samenleving. Kinderen, jongeren en volwassenen moeten daarnaast de kans krijgen zich te ontwikkelen en te ontplooien om zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Daar kan Koppel-SWO/E bij helpen.”

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: