De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft een nieuwe fotomatrix vastgesteld. Die gaat over de voorschriften waaraan een pasfoto voor reisdocumenten en rijbewijzen moet voldoen. Deze criteria zijn deels veranderd.

Recent

Een van de belangrijkste wijzigingen in de Fotomatrix 2020 is: De goed gelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van de aanvraag. Tot nu toe moest een pasfoto alleen goed gelijkend zijn. In de nieuwe situatie worden geen pasfoto’s meer  geaccepteerd waarvan niet duidelijk is of ze recent zijn gemaakt.

Bewijsstuk

De plaatselijke fotografen zijn op de hoogte gebracht van de nieuwe regelgeving. Zij moeten op de nieuwe pasfotovellen een datumstrook  afdrukken. Dit complete vel moet bij aanvraag van een document worden overhandigd, zodat wij de datum als gemeente kunnen controleren. Ook een kassabon met datum wordt bij het inleveren van een foto als bewijsstuk geaccepteerd.

Overgangsfase

Er is tot 1 december wel sprake van een overgangsfase. Foto’s zonder datum worden tot en met november nog tijdelijk geaccepteerd. Er wordt wel nadrukkelijk gecontroleerd op de actualiteit (goede gelijkenis) van ingeleverde foto’s.

Eenkleurig

Een andere wijziging is: Als om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen het hoofd bedekt mag blijven, moet de hoofdbedekking egaal en eenkleurig zijn en voldoende contrasteren met de achtergrond.

Zie voor meer informatie over de criteria voor reisdocumenten en rijbewijzen:  www.rijksoverheid.nl  (zoekwoord  fotomatrix-2020).