Vanaf 1 april 2019 is mevrouw Marina Fijten benoemd als lid van de Erfgoedcommissie gemeente Epe.. De commissie is zo weer op volle sterkte, met de wettelijk vereiste deskundigheid over cultuurhistorie, natuur en landschap.

Deskundigheid

Mevrouw Fijten is landschapshistoricus en ecoloog. Als ecoloog heeft ze 10 jaar ervaring bij een terreinbeherende (natuur)organisatie. Als landschapshistoricus heeft ze zich vooral verdiept in groen erfgoed. Als zelfstandig adviseur houdt mevrouw Fijten zich bezig met cultuurhistorische waarden in het landschap, met landschapselementen zoals houtwallen, inheemse bomen en struiken en landgoederen en met landschapsecologie. Daarnaast werkt zij bij Wageningen Environmental Research.

Erfgoedcommissie

De Erfgoedcommissie adviseert het college van B&W over monumentenzorg, cultuurhistorie, het historische landschap en archeologie. Ook overlegt de commissie met de gemeente over  bestemmingsplannen en adviseert zij de gemeente over  erfgoed. Inwoners van Epe kunnen bij de commissie terecht voor advies bij verbouwplannen voor gemeentelijke monumenten.

Commissieleden

De commissie heeft nu, naast mevrouw Fijten, nog drie andere leden: meneer K. Zondergeld, bouwkundige, meneer M. Wispelwey, archeoloog en meneer M. Kruidenier, architectuurhistoricus. Als adviseur van het Gelders Genootschap heeft meneer J. Westerman zitting in de commissie. Voorzitter is meneer H. van Dord. De Erfgoedcommissie wordt door het college van B&W benoemd voor een periode van 4 jaar.