Inwoners van de gemeente Epe met een laag inkomen hoeven dit jaar geen abonnementstarief voor een Wmo-voorziening te betalen. Het gaat om een bedrag van 228 euro per persoon per jaar. Dit tarief werd vorig jaar ook niet in rekening gebracht ter compensatie van het wegvallen van de collectieve zorgverzekering voor minima. Burgemeester en wethouders hebben besloten deze pilot met een jaar te verlengen.

De gemeente Epe hoopt op deze manier te voorkomen dat minima kiezen voor zorgmijding of schulden opbouwen. Wie maximaal 120 procent van het sociaal minimum ontvangt hoeft geen Wmo-abonnementstarief te betalen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor 30.000 euro gereserveerd uit de post Minimabeleid. De maatregel wordt eind dit jaar geëvalueerd.