De gemeenteraad van Epe heeft donderdag 8 april 2021 raadslid Michiel Wiersinga benoemd tot wethouder. Hij volgt daarmee Robert Scholten op die in februari van dit jaar de functie neerlegde.

Een onafhankelijke commissie uit de gemeenteraad heeft voorafgaand aan de benoeming beoordeeld of Wiersinga benoembaar was voor de functie. De conclusie was dat hij aan alle voorwaarden tot benoeming voldeed.

Ook heeft een extern bureau een integriteitsonderzoek verricht. Zij gaven eveneens groen licht, waarbij zij als aanbevelingen meegaven dat de nieuwe wethouder zijn ondernemersactiviteiten en zijn bestuurslidmaatschap van de Ondernemersvereniging Vaassen moet beëindigen. Beide aanbevelingen zijn en worden opgevolgd.

Jong en fris

Met Michiel Wiersinga, 36 jaar en woonachtig in Vaassen, krijgt Nieuwe Lijn een frisse en jonge vertegenwoordiger in het college. Bij zijn benoeming stelde hij onder meer:

“Onze gemeente is een prachtige gemeente. Twee grote dorpen, twee kleine dorpen en een aantal buurtschappen, allen met een eigen identiteit. Als raadslid, inwoner, ondernemer en vrijwilliger heb ik deze uiteenlopende, maar alle zeer mooie locaties binnen onze gemeente goed leren kennen. Als wethouder wil ik mij voor al deze plekken en al haar inwoners inzetten.

Als ik wethouder mag worden, ga ik dat doen met een frisse blik en veel positieve energie. Ik wil luisteren en samenwerken. Bruggen bouw je samen, maar iemand moet de eerste steen leggen. Als ik denk dat er een brug gebouwd kan worden, dan ben ik ook bereid de eerste steen te leggen.”

Nieuwe Lijn wenst Michiel veel plezier en succes toe bij het uitoefenen van deze belangrijke taak.