Burgemeester Tom Horn is dankbaar: “De samenwerking met onze partners is nog hechter geworden”.
Beste inwoners, ondernemers en organisaties,

Een gemeente is voor inwoners de meest nabije overheid. Voor u is dat dus de gemeente Epe. U woont, werkt en leeft immers hier. Veel dagelijkse en bijzondere dingen regelt u zelf via de gemeente of regelt de gemeente voor u. Bijvoorbeeld uw paspoort, een geboorteaangifte en bepaalde vergunningen, maar ook afvalinzameling, straatverlichting en parkeren.

Dit alles betekent dat we een hechte relatie hebben met elkaar. Nu, in tijden van corona, misschien wel meer dan ooit. Want wat gewoon, zeker en vanzelfsprekend was is dat nu minder. Denk maar aan naar school, werk of dagbesteding gaan, boodschappen doen of winkelen, samen uitgaan of thuis iets gezelligs doen. Dat alles is nu anders. Ook uw gebruikelijke hulp, zorg en ondersteuning verlopen door de corona-maatregelen anders dan normaal.

Als gemeente hebben we voor u een verantwoordelijkheid en die nemen we serieus. Gelukkig mogen we onze verantwoordelijkheid delen. En dat doen we dan ook. Er zijn namelijk ervaren professionals die van hulp, zorg en ondersteuning veel meer verstand hebben dan wij. Met hen werken we al jaren intensief samen, als partners. Allemaal hebben we hetzelfde doel voor ogen: degenen die het nodig hebben bijstaan en hen verder of opnieuw op weg helpen.

De samenwerking met en tussen onze partners is nu nog hechter geworden. In deze vreemde tijd hebben we elkaar nog harder nodig om ons doel te bereiken. Het (deels) wegvallen van het gewone en vanzelfsprekende daagt ons uit. Nog meer dan anders moeten we creatieve oplossingen vinden. Nog meer dan anders spannen we ons in om maatwerk te leveren. Zodat iedereen in de gemeente Epe zo gezond en gelukkig mogelijk is. Zodat iedereen zo goed mogelijk kan meedoen. Ook nu. Júist nu.

Voor iedereen die struikelt of valt is er een vangnet. Dat vangnet spannen we als gemeente samen met onze partners:

apotheken, Beschermd Wonen, Buurtpunten, Buurtzorg, dagbestedingslocaties, CJG, dak- en thuislozenopvang, Geheugensteunpunt Epe, GGD NOG, ggz-organisaties, huisartsen, leveranciers van hulpmiddelen, kerken en moskeeën, kinderopvang, Koppel-Swoe, MEE Veluwe, Rode Kruis, scholen, Stichting Present, Triada, Veilig Thuis, Vérian, Viattence, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Voedselbank Epe Heerde Vaassen, vrouwenopvang, Werkbedrijf Lucrato, Wzu Veluwe
plus elke organisatie en iedereen die hier niet genoemd staat en dat wel verdient.

Met al onze partners hebben we heel veel ogen en oren bij elkaar. Die houden we in onze samenleving wijd open om vragen en noden op te vangen. Dan nóg zou het kunnen gebeuren dat we iemand over het hoofd zien of niet horen. Daarom hebben we ook u, inwoner van de gemeente Epe, nodig. Trek aan de bel als u iemand kent die wel wat extra zorg kan gebruiken. Laat het ons weten als u zelf hulp of ondersteuning nodig heeft. Of kijk eerst op www.epe.nl/bijwiekanikterecht?. We zijn er voor u. Daarvan kunt u zeker zijn.

Met heel veel dank aan onze partners, #AlleenSamen,
uw burgemeester,

Tom Horn