Op zondag 3 juni wordt om 19.00 uur weer een laagdrempelige MessAge-dienst in de Dorpskerk georganiseerd. Voorganger in deze dienst is ds. Pieter Boomsma. De band GROW uit Wezep zal muzikale medewerking verlenen en de samenzang begeleiden. Het thema van de dienst is: “Kannie waar zijn!”

Pieter Boomsma is een graag geziene spreker in de Dorpskerk. Hij weet het thema van de dienst goed uit te werken en de luisteraars te boeien door gevatte en rake opvattingen, die ook nog vaak van een kwinkslag worden voorzien. Zijn manier van preken is laagdrempelig en past dus goed in deze MessAgedienst.

GROW heeft als band inmiddels meerdere CD’s uitgebracht. Hun repertoire bestaat uit eigen werk, maar ook begeleiden ze de gemeentezang met opwekkingsliederen. Het eigen werk varieert van rustige luisterliedjes tot stevige rocksongs. Hun laatste album heet Satellite. De nummers op het album gaan vooral over in verbinding staan.

Vanaf 18.30 uur is de Dorpskerk open en staat de koffie, thee en fris klaar. Dan is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan met leden van de werkgroep en de kerkenraad.