Donderdagavond 20 februari is de volgende bijeenkomst over en voor het Lokale Sport- en Beweegakkoord.

Sportaanbieders, scholen, maatschappelijke en zorg- en welzijnsorganisaties zijn welkom. Deze verdiepingsbijeenkomst van donderdagavond 20 februari is het vervolg op de startbijeenkomst van 13 januari j.l. Toen zijn enorm veel ideeën verzameld.

Die ideeën gaan we nu groeperen en op volgorde zetten. Zo kiezen we samen welke kant we op willen met sporten en bewegen in Epe.

Thema’s

We werken met dezelfde thema’s als tijdens de startbijeenkomst:

  • sporten en bewegen in iedere levensfase;
  • sporten en bewegen voor iedereen;
  • sterke aanbieders voor sporten en bewegen;
  • goede infrastructuur voor sporten en bewegen.

Ook staan we kort stil bij de organisatie en uitvoering van het sport- en beweegakkoord.

Aanvoerder, speler of toeschouwer?

U kunt zich voorbereiden op de avond door alvast na te denken over de volgende vragen.

  • Van welk thema gaat uw hart sneller kloppen en waar sluit u dus graag bij aan?
  • Welke toekomstige rol ziet u voor zichzelf weggelegd bij de uitvoering van het lokale sport- en beweegakkoord? We zoeken aanvoerders (kartrekkers van een thema), spelers (dragen bij om het thema nog verder uit te werken) en toeschouwers (juichen de ideeën toe en helpen zo af en toe een handje).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar siebren.groen@epe.nl. Vermeldt u daarbij bij welk thema u aansluit.

Waar en hoe laat?

We zien elkaar donderdag 20 februari om 19:00 uur in het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25, in Epe.

Vervolgbijeenkomst op 3 maart

Op dinsdag 3 maart worden de opbrengsten van de verdiepingsbijeenkomst gepresenteerd. Dat doen we in de vorm van een concept sport- en beweegakkoord. Noteer deze datum ook alvast in uw agenda.