Dat is waar Herenboeren voor staan. Op zaterdag 8 februari is Anneke Filmer naar het Erf Wenum Hoeve gegaan, om de informatie over de Herenboerderij te krijgen. Hier wordt gekeken of het mogelijk is om genoeg mensen geïnteresseerd te krijgen.

Die zijn namelijk nodig om een stuk land te pachten en een boer in dienst te nemen en zo te zorgen voor eigen voedsel.  Men moet bereid zijn om te investeren en hoe dit verder verloopt werd tijdens deze inloopmiddag uit de doeken gedaan.

Er volgen nog twee informatie momenten namelijk Woensdag 19 februari van 20.00 tot 22.00 uur. En op zaterdag 7 maart van 10.00 tot 12.00 uur.
Voor meer informatie over Herenboeren kijk op www.herenboeren.nl

Anneke heeft in ieder geval een mooie fotoreportage gemaakt