Heeft u plannen om uw dak, buitenmuren, vloer of ramen te isoleren? Als u twee of meer isolatiemaatregelen laat uitvoeren, kunt u vanaf 2 september 2019 ongeveer 20 procent landelijke subsidie krijgen. Daarbovenop kunt u ook subsidie krijgen voor een paar extra maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende voordeur en maatwerkadvies.

Subsidieregeling energiebesparing

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) is een landelijke regeling en alleen bruikbaar voor isolatiemaatregelen. De ontvangen subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-. Als u uw woning zeer energiezuinig of energieneutraal maakt, kunt u een bonussubsidie krijgen. U kunt alleen subsidie krijgen als u eigenaar van het huis bent én er zelf woont. De landelijke subsidieregeling SEEH kunt u combineren met andere subsidies, bijvoorbeeld van de gemeente of provincie, en met een Energiebespaarlening

Subsidieregelingen combineren

Zo is in de gemeente Epe de nieuwe subsidie te combineren met de Stimuleringslening Duurzaamheid. Houd hierbij rekening met de voorwaarden van de subsidie SEEH en de Stimuleringslening en óf ze in uw geval te combineren zijn. Dit kan afhankelijk zijn van een aantal factoren zoals leeftijdsgrens, soort maatregelen, hoogte investering, moment van aanvragen (lening vooraf aan uitvoeren maatregel, subsidie na dat maatregelen zijn uitgevoerd).

Contact en meer informatie

Neem bij twijfel of voor vragen contact op met de gemeente Epe of kijk op www.epe.nl/duurzaamepe. Op deze webpagina kunt  ook meer informatie vinden over andere maatregelen en subsidies die voor u interessant kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op uw dak. Ook kunt u een afspraak maken met het Energieloket om te kijken welke maatregelen voor u geschikt zijn. Wilt u weten hoe u met kleine aanpassingen een comfortabele woning én een lagere energierekening kunt krijgen? Maak dan een afspraak met de Energiecoach.

Kijk voor meer informatie over de SEEH ook op Milieucentraal.