Anneke heeft de kunstfietsroute gereden en is op bezoek geweest bij Clasien Teunis en Hans Peters in de Speulbrink, Fotogroep Parrallax in het Bouwhuis Canneburgh, Marijke Boverhof en Monica Lichteringen aan de Elspeterweg 30a, Gerrie Noordijk aan de Berkenoord en Caroline van de Vate aan de Jonasweg.

Camera: Anneke