De gemeente Epe gaat de verkeerssituatie op de Quickbornlaan verbeteren. Op de kruispunten met de Willem Tellstraat en Hoofdstraat-Bloemstraat zijn de afgelopen jaren verschillende ongelukken gebeurd. Daarom is er na overleg met de politie en omwonenden een verkeersplan gemaakt om deze weg verkeersveiliger te maken.

Verhoging

De meeste ongevallen deden zich voor op de kruising Quickbornlaan-Willem Tellstraat. Het gaat daarbij met name om motorvoertuigen die vanaf de zuidkant van de Willem Tellstraat de Quickbornlaan willen inrijden of oversteken.

De gemeente wil het risico op botsingen verminderen door de aanleg van een inritconstructie met verhoging. Die verhoging moet er voor zorgen dat verkeer vanuit de Willem Tellstraat straks langzamer de kruising met de Quickbornlaan op rijdt. Ook speelt deze maatregel goed in op de verschillende verkeersfuncties van beide wegen.

Goedgekeurd

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanleg van deze verhoogde inritconstructie definitief goedgekeurd. Deze aanpassing wordt op korte termijn uitgevoerd, delen B&W mee.

Rotonde

De verkeersveiligheid op de kruising Quickbornlaan-Bloemstraat kan worden verbeterd met een rotonde, wees het verkeersonderzoek uit. Fietsers passeren deze kruising dan vanuit een voorrangssituatie en op een vrij liggend fietspad. Bedoeling is ook dat automobilisten, rijdend op de eigen strook, hun snelheid matigen. Een goed ingepaste rotonde zorgt tevens voor een fraaiere dorpsentree. Voor het college reden om uit meerdere opties voor een rotonde te kiezen. Deze werkzaamheden worden later uitgevoerd dan die op de kruising Quickbornlaan en Willem Tellstraat.

De mogelijkheden voor (co-)financiering worden nog onderzocht. De verkeersmaatregelen worden ingepast in een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan.