Kinderopvang en basisscholen zijn vanaf 11 mei weer open op een aangepaste manier. “Wij zijn erg blij dat wij weer open mogen. We hebben de kinderen erg gemist en bovendien zijn wij blij dat wij ouders weer kunnen ondersteunen” aldus Anja Elshof, directeur van KOM Kinderopvang.

Anja vertelt: “We vangen vanaf 16 maart bij al onze locaties in Heerde, Wapenveld, Epe en Vaassen kinderen op van ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Zowel klanten als niet-klanten deden een beroep op onze noodopvang. Voor kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben, is onze Opvangplus groep open gebleven. Dit is een samenwerking met jeugdzorg. Zo blijkt maar weer dat kinderopvang een essentieel onderdeel is van onze maatschappij.”

Bij alle locaties van KOM Kinderopvang ziet iedereen er weer naar uit om open te zijn. De voorbereidingen zijn getroffen. Het is fijn dat bij de kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO de kinderen elkaar weer kunnen ontmoeten en weer met elkaar kunnen spelen. Kinderen hebben behoefte aan structuur en het is fijn dat KOM Kinderopvang dit weer kan bieden.

Inmiddels hebben alle ouders informatie ontvangen om de locatie veilig te kunnen bezoeken. Veruit de meeste groepen hebben een eigen ingang die grenst aan de speelplaats. Zo kunnen ouders hun kind veilig brengen met in achtneming van de anderhalvemeter regel. Pedagogisch medewerkers zijn vanuit hun opleiding en ervaring al gewend om hygiënerichtlijnen en protocollen te hanteren. Dat is voor hen niet nieuw.  Nieuw is wel dat zij gele hesjes dragen ter bewustwording van de anderhalvemeter regel.

Alle kinderopvanglocaties en peuterspeelzaal locaties gaan volledig open. Ook blijft KOM Kinderopvang noodopvang verzorgen voor de cruciale beroepssector. Voor de BSO van KOM Kinderopvang vergt het een bijzondere aanpassing. De BSO’s in Epe, Vaassen en Wapenveld passen zich aan aan het ritme van de basisscholen. Dat proberen we in goed overleg met de leerkrachten van de basisscholen en de gemeentes te doen.

De afgelopen periode was een uitdaging voor KOM Kinderopvang. Het steeds moeten inspelen op veranderende situaties maakte dat het hard werken was. Zowel voor de pedagogisch medewerkers als voor kantoor- en managementmedewerkers. Dat kan alleen als je met z’n allen er de schouders onderzet. De informatievoorziening naar ouders en medewerkers ging als een trein.

Anja Elshof geeft aan: “Ik ben erg blij met de flexibiliteit van alle 75 medewerkers. Ik heb genoten van de creativiteit van de pedagogisch medewerkers omdat zij op een leuke manier contact wisten te houden met ouders en kinderen de afgelopen tijd. Zo zijn er diverse doe- en beweegfilmpjes gemaakt, zijn er werkjes uitgedeeld en is er telefonisch contact geweest. Ook aan de feestdagen zoals Pasen, Koningsdag en Moederdag is gedacht. We hopen dat volgende week blijkt, dat deze vormen van contact onderhouden, de kinderen heeft geholpen dat zij zich snel weer thuis voelen bij KOM Kinderopvang. Het hele team van KOM Kinderopvang gaat ervoor!”