Uw persoonsgegevens zijn geregistreerd bij de gemeente. Denk hierbij aan uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook aan gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders of kinderen. Het is belangrijk, ook voor u, dat uw persoonsgegevens goed geregistreerd staan bij de gemeente.

Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen, pensioenfondsen en uw zorgverzekeraar. Zij baseren hun beslissingen op gegevens die ze direct uit de basisregistratie van de gemeente krijgen.

Welke persoonsgegevens zijn geregistreerd?

Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft geregistreerd? Dan kunt u deze bekijken op mijn.overheid.nl. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.

Welke instanties hebben of gebruiken mijn gegevens?
  • Wilt u weten aan wie uw persoonlijke gegevens het afgelopen jaar  zijn verstrekt, dan kunt u een brief naar de gemeente sturen (met een kopie van een geldig identiteitsbewijs) waarin u vraagt om een overzicht.
  • Een overzicht van de instanties die uw gegevens gebruiken kunt u zien op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.
Informatie over de Basisregistratie personen (BRP)

Informatie over de Basisregistratie personen (BRP) waarin persoonsgegevens worden bijgehouden, verwijzen wij u naar www.rvig.nl.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie hierover nog vragen, neem dan contact op met het Team KCC van de afdeling Samenleving, telefoon 14 0578.