Esther Groenwold is sinds januari 2018 gebiedsregisseur in de gemeente Epe. Haar aandachtsgebieden zijn de wijken Hoge Weerd en Hoge Land in Epe.

Wat doet een gebiedsregisseur eigenlijk?

Als gebiedsregisseur bouw ik vooral aan een netwerk in de wijk. Daarvoor bel ik soms van deur tot deur aan. Ik organiseer bijeenkomsten of kom langs voor een huiskamergesprek. Zo hoor ik hoe inwoners het leven in de wijk ervaren en welke wensen en behoeften ze hebben.

Voor alle 7 gebieden in de gemeente hebben inwoners en ondernemers samen met de gebiedsregisseurs een gebiedsopgave opgesteld. Daarin staat wat zij zelf belangrijk vinden in hun wijk. Samen voeren we de gebiedsopgave uit.

Wat kun jij als gebiedsregisseur betekenen voor inwoners in het gebied?

Bij alles wat leeft in de wijk bespreken we: waar moeten of kunnen we iets mee, bij wie brengen we dat onder, wat kunnen inwoners zelf en welke hulp hebben ze daarbij nodig. Soms verbind ik inwoners met elkaar. Of ik breng hen in contact met de gemeente, bijvoorbeeld over straatverlichting. Of met de politie en de boa over de veiligheid in de wijk. Verder heb ik goede contacten met jongerenwerk en Koppel-Swoe.

Hoe werken inwoners en ondernemers samen met jou aan de leefbaarheid van hun gebied? Wat kunnen mensen zelf doen?

Inwoners kunnen en doen veel zelf. Mijn taak: niet overnemen, wel verbinden en ondersteunen. Zo organiseerden inwoners samen met ondernemers vorig jaar een zwerfvuilactie. Dat wilden ze ook dit jaar doen, maar vanwege de coronacrisis is het helaas uitgesteld.

Onder ouderen is er eenzaamheid. Andere inwoners willen voor hen graag iets gezelligs doen. Enkele bewoners en gebiedsregisseurs hebben daarom in een appartementencomplex een koffieochtend georganiseerd. Mensen die elkaar daar hebben leren kennen, helpen elkaar nu met boodschappen doen.

Juist in deze lastige coronaperiode zie ik hoeveel kracht er zit in de wijk. Die kracht zit in de mensen zelf. Er ontstonden allerlei initiatieven om elkaar te ondersteunen. Mensen kijken echt naar elkaar om als het nodig is.

Wat spreekt jou vooral aan in deze baan?

Verbinding, creativiteit en out-of-the-box-denken. Samenwerken met organisaties, ondernemers, verenigingen en de gemeente. En met wijkbewoners natuurlijk. Zij zijn het belangrijkst. Allemaal voelen we ons betrokken en samen staan we sterker.

Stel, je bent een jaar verder en kijkt terug. Waar ben je dan trots op of word je blij van?

Wat ik doe is echt onwijs leuk. Als gebiedsregisseur ben je de verbinder in de wijk. Ik word er blij van als dat leidt tot mooie acties. Ik ben blij dat ik bewoners leer kennen. Er zit nog groei in dit gebied, groei naar nóg meer verbinding en leefbaarheid.

U kunt Esther bereiken via 06 50 61 13 29 of via  e.groenwold@meeveluwe.nl Informatie over de gebiedsregisseurs vindt u op  www.epe.nl/gebiedsregisseurs.  Daar vindt u ook het uitgebreidere interview met Esther.