Vanaf half december tot begin januari deden 579 inwoners van de gemeente Epe mee aan het 2e onderzoek over de coronacrisis. Het eerste onderzoek vond deze zomer plaats. Het doel van dit tweede onderzoek was wederom om te peilen hoe inwoners de situatie ervaren en beleven.

 

We zien dat in gemeente Epe nog steeds een groot aantal mensen vertrouwen heeft in de aanpak van de coronacrisis. Twee op de drie ondervraagden geeft aan zich te kunnen vinden in de aanpak van de landelijke overheid. Op de vraag in hoeverre het hen lukt om zich aan de coronamaatregelen te houden, zien we ook dat inwoners hun beste beentje voor zetten. Het lukt het beste om zich aan de volgende maatregelen te houden: grote gezelschappen vermijden (96%), een mondkapje dragen waar het moet (95%) en bezoek aan kwetsbare mensen beperken (89%). ‘Aan de ene kant is dit onderzoek gehouden voor de invoering van de avondklok. Maar sinds die invoering is het gelukkig niet onrustig geweest in de gemeente Epe. Daardoor ga ik ervan uit dat mensen het belang blijven zien van de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden.’ Aldus burgemeester Tom Horn.

Alle antwoorden samen vormen waardevolle informatie. We hebben met deze peiling gekeken wat er is veranderd en wat voor inwoners belangrijk is. De resultaten laten ons zien welke vragen leven en zo kunnen we u gerichter antwoorden en informatie bieden. Ook uit deze resultaten blijkt de betrokkenheid bij elkaar en dat dit een belangrijk onderdeel is van onze samenleving. Wij hopen als gemeente daar ook een goede invulling aan te geven door de maatschappelijke effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk bestrijden. En zich te richten op het overbruggen en het stimuleren van herstel. Meer hierover leest u hier.