De gemeente Epe heeft vandaag een integrale controle gehouden op het bedrijventerrein  Eekterveld in Vaassen. De controle is gedaan in samenwerking met politie, Liander, brandweer en omgevingsdienst. De controle is onderdeel van de gezamenlijke aanpak tegen ondermijning.

 

Resultaten

De controle is succesvol verlopen er is een aantal lichte milieuovertredingen geconstateerd. Daarnaast is er eenmaal fraude geconstateerd aan de gas- en elektriciteitsaansluiting.  Verder hadden de bedrijven het grotendeels netjes voor elkaar en vonden er reguliere bedrijfsactiviteiten plaats.
 

Quote burgemeester

“De controle op het Eekterveld ten behoeve van een veilige (werk)omgeving is succesvol verlopen. Er is een tiental bedrijven gecontroleerd. Bij de meeste bedrijven is alles netjes in orde. Het is goed met enig regelmaat integrale controles te organiseren met onze partners. Het geeft vertrouwen om te zien dat de ondernemers de zaken goed op orde hebben.”

Blinde vlekken

Verschillende delen van de gemeente zijn aan te merken als zogenaamde ‘blinde vlekken’. Dat zijn plekken waarvan niet precies duidelijk is wat er gebeurt. Dat kan gaan om panden op een bedrijventerrein of in het buitengebied. De panden zijn bijvoorbeeld hermetisch afgesloten, wekken de indruk dat er niets gebeurt of er zijn juist activiteiten op vreemde tijdstippen. De integrale controle van vandaag was er op gericht om zicht te krijgen op deze blinde vlekken op genoemd bedrijventerrein. Uiteraard is de controle vanwege corona volgens de RIVM-richtlijnen uitgevoerd.

Ondermijning

De georganiseerde misdaad is helaas overal aanwezig. Drugsproductie en drugshandel, zorgfraude, witwassen, vastgoedfraude, mensenhandel en arbeidsuitbuiting spelen zich vlak onder onze ogen af. Deze vormen van criminaliteit noemen we ‘ondermijning’, omdat het de samenleving verstoort en ondergraaft.