De voorbereiding voor het 44e Buurt- en Bedrijfsvolleybaltoernooi,
georganiseerd door Volleybalvereniging Blok EVC, is weer gestart. Het toernooi, gesponsord door Autoschadebedrijf G. de Wilde, wordt evenals voorgaande jaren gespeeld in Dorpscentrum De Wieken te Vaassen op de dinsdagavonden 2 en 9 april van 19.30 uur tot ongeveer 22.30 uur. De finale-avond, waarvoor alle deelnemers worden uitgenodigd is op dinsdag 16 april 2019.

Er kan worden ingeschreven door dames-, heren- en gemengde teams. Alle teams worden ingeloot in de gemengde poules. In de gemengde teams moeten minimaal 2 dames in het veld staan. De commissie zal hierop dispensatie verlenen aan de herenteams. Per team mogen er maximaal 2 senior competitiespelers in het veld staan. Na de eerste speelavond gaan de bovenste teams van de poules naar de prestatieronde en de onderste teams naar de recreatieronde. De kosten bedragen € 35,00 per ingeschreven team.

Graag vóór 25 januari 2019 inschrijven via Hein Kers, tel. 0578-560331 of via een email. De organisatie hoopt dit jaar weer een aantal nieuwe teams te kunnen begroeten.