Foto: Wenum Hoeve

Samen duurzaam voedsel produceren. Grip krijgen op eten: gezond eten, weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt.
Erop kunnen vertrouwen dat het eten eerlijk is geproduceerd, met respect voor de boer, de dieren en de natuur.

Er wordt heel serieus gekeken naar de mogelijkheid om bij Wenum Hoeve te komen tot een zogenoemde Herenboerderij. De plek waar een groep mensen een stuk land pachten, een boer in dienst nemen en zorgen voor eigen voedsel.

Om van start te kunnen gaan als Herenboerderij is het belangrijk dat er voldoende geïnteresseerden zijn die op termijn ook bereid zijn om per huishouden een eenmalige investering te doen. Hoeveel die is, welke stappen gezet moeten worden en wat het oplevert, wordt verteld tijdens de inloopmiddag en inloopavond.

Er zijn reeds 80 gezinnen die ingetekend hebben om lid te worden vd herenboeren coöperatie daarnaast zijn er 11 Kartrekkers.

Kijk op Facebook Herenboeren Apeldoorn Noord https://www.facebook.com/BOERgondisch

Ook 19 februari om 20.00 uur is er een inloop, en op 7 maart om 10.00 uur.
Info ook op:  http://www.herenboeren.nl om te weten te komen wat een herenboerderij nu werkelijk doet.

Wenum Hoeve
Wenumsedwarsweg 99
Wenum-Wiesel
Apeldoorn Noord