In september laat ik mijn kilometers tellen! Ik ga 411 kilometer wandelen/hardlopen/fietsen voor hulp aan vluchtelingen.

De tocht van Rumbek naar Juba in Zuid-Soedan beslaat zo’n 411km. Al zo’n 30.000 vluchtelingen volbrachten deze tocht en leven in de vluchtelingenkampen van Juba. Ze lieten hun huizen achter om aan de oorlog in hun stad te ontsnappen. Maar ook COVID-19 is in deze kampen aangekomen. De mensen in de kampen leven onder barre omstandigheden, met slechte hygiëne en het is moeilijk om onderling afstand te houden. Ook is er geen toegang tot goede gezondheidszorg.
In de maand september is het mijn doel om deze tocht van 411km op verschillende manieren te volbrengen en zo geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Het Rode Kruis zet zich wereldwijd in voor vluchtelingenhulp. Deze hulp bestaat uit medische hulp, onderdak, voedsel, schoon drinkwater en hygiënevoorlichting.

Steun jij mij met een donatie? Alle (kleine) beetjes helpen en wordt erg gewaardeerd!

https://kilometersvoorkansen.actievoorrodekruis.nl/actie/inge-smink