De gemeente Epe heeft het volgende bericht uitgebracht over de brand aan de Radeweg.

Woensdagavond 19 december ontstond een grote brand in een bedrijfshal aan de Radeweg in Vaassen. Resten van deze brand kunnen mogelijk op en om uw woning liggen. Het RIVM start deze ochtend met een onderzoek naar de restanten van de brand.

Update
De RIVM heeft inmiddels het onderzoek afgerond gedaan naar aanleiding van de brand aan de Radeweg. En hun conclusies zijn nu ook bekend.

“De roetneerslag heeft niet geleid tot een verhoogd risico voor de volksgezondheid.

Brandweer en RIVM concluderen op basis van metingen en analyse: De roetneerslag als gevolg van de grote brand aan de Radeweg in Vaassen heeft niet geleid tot een verhoogd risico voor de volksgezondheid. De neerslag is niet gevaarlijker dan bij reguliere branden. Er is geen sprake van specifieke bijzondere gevaarlijke stoffen in de roetneerslag.”

De veiligheidsregio VNOG adviseert:
de resten en andere roetdeeltjes niet aan te raken,
zichtbare restanten op auto’s of andere voorwerpen af te spoelen met water.

Vragen en antwoorden brand Radeweg
1. Er liggen roetdeeltjes op mijn auto en in mijn tuin; wat moet ik doen?
Zichtbare roetdeeltjes op auto’s, tuinmeubilair etc. kunnen worden afgespoeld met water. Gras kan worden gemaaid. Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of (vieze) dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Geadviseerd wordt om de plekken waar kinderen spelen te inspecteren op de aanwezigheid van roetdeeltjes. Als dit aanwezig is, dan moet dit te worden verwijderd.

2. Ik heb groenten/fruit in mijn tuin, kan ik die eten?
Eet geen gewassen met zichtbare roetdeeltjes er op. Wij raden aan om uit voorzorg groenten en fruit te schillen of te pellen of te wassen. Gewassen die geteeld worden in kassen waarvan de ramen dicht stonden kunnen gewoon worden genuttigd.

3. Ik heb groenten/fruit gegeten uit mijn tuin, kan ik daar ziek van worden?
Wanneer de betreffende groenten/fruit zichtbaar verontreinigd waren met roet, heeft u mogelijk een licht verhoogd risico gelopen om op lange termijn ziek te worden, als:
de groente/het fruit verontreinigd was met roet;
én u de groente/het fruit niet heeft geschild of gewassen;
én als u er heel veel van heeft gegeten.
Dit geldt niet bij enkele stuks groente/fruit, meestal is dan het risico te verwaarlozen.

4. Hoe krijg ik de brandgeur/stank uit mijn huis?
U kunt uw huis ventileren (ramen en deuren open zetten). Het ventilatiesysteem kunt u weer inschakelen (indien van toepassing). Wanneer de brandlucht in de gordijnen en/of kleding zit kunt u deze wassen.

5. Wat zijn de gezondheidsrisico’s van rook en roet?
De directe gevolgen van het inademen van kleine hoeveelheden rook zijn prikkeling van ogen, neus, keel en luchtwegen, leidend tot tranen en hoesten. Hoe hoger de concentratie rook die u inademt, hoe sneller deze klachten optreden en hoe heftiger u ze ervaart. Deze klachten verdwijnen vaak snel weer zodra u zich in de frisse lucht bevindt en geen rook meer inademt. Bij personen met (over)gevoelige luchtwegen, bijvoorbeeld door astma, kan er een benauwd gevoel en kortademigheid optreden.

6. Wat is een schadelijke hoeveelheid rook?
Wanneer u rook heeft ingeademd kunt u last krijgen van prikkelende ogen, neus en luchtwegen. Uw ogen kunnen gaan tranen en u kunt gaan hoesten. Hoe meer rook u hebt ingeademd, hoe sneller uw lichaam reageert en hoe langer de klachten duren. Als u denkt aan een schadelijke hoeveelheid rook te zijn blootgesteld, en de klachten van irritatie aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts.

7. Wat zijn de gezondheidsrisico’s van brandgeur/rook?
Directe lichamelijke klachten door rook zijn geurhinder, irritatie van de slijmvliezen van ogen en bovenste luchtwegen, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, slapeloosheid of benauwdheid. Deze directe effecten verdwijnen zodra de blootstelling is beëindigd. Bij het voortbestaan van deze klachten kan het beste contact worden opgenomen met de huisarts. Daarnaast kan ervaren geurhinder ook diverse stressafhankelijke gezondheidsklachten (waaronder bezorgdheid) veroorzaken en kan dus leiden tot een mentale belasting.

8. Kan blootstelling aan rook blijvende gevolgen voor de gezondheid opleveren?
Het is bekend dat éénmalig een zeer grote hoeveelheid rook inademen kan leiden tot aanhoudende luchtwegproblemen. De mogelijkheid van het ontstaan van een overgevoeligheid van de luchtwegen door blootstelling aan rook is voor Nederland voor het eerst in 2007 gerapporteerd door GGD Fryslân in samenwerking met GGD Groningen, na de brand bij chemisch afvalverwerker ATF in Drachten. Tot voor kort werd aangenomen dat een kortdurende herhaalde blootstelling geen blijvende gevolgen heeft. Uit onderzoek bij brandweerpersoneel blijkt dat het anders ligt. Verder neemt bij herhaalde of langdurige blootstelling aan rook waarschijnlijk de kans op longkanker toe. Echter een frequente blootstelling aan rook (meerdere keren per jaar) is voor burgers niet erg waarschijnlijk.

Extra informatie van de gemeente Epe
Informatie bewoners Brand Radeweg Vaassen
Informatie bedrijven Brand Radeweg Vaassen

bron: Gemeente Epe