Hezebrink Obligatie boom blijft bloeien.

door | sep 8, 2017 | Nieuws | 0 Reacties

De uitbreiding en renovatie van het dorpshuis de Hezebrink is al geruime tijd in volle gang. Behalve financiering vanuit de gemeente Epe en fondsen wil de Hezebrink, samen met het bedrijfsleven en bevolking van Emst en omstreken, een bedrag inzamelen om een goed voorzieningsniveau voor elke doelgroep te realiseren. Hiervoor zijn aan de doelgroep aangepaste inrichtingselementen noodzakelijk zoals aanpassingen voor validen en minder validen, lift, sport en spelmaterialen e.d.

De Hezebrink PR commissie organiseert allerhande activiteiten om gelden te verweven voor de inrichting van de nieuwe Hezebrink.

Fondsen en sponsors worden benaderd om ondersteuning te bieden en er worden verschillende acties m.m.v. verenigingen, scholen, bedrijfsleven en lokale bevolking georganiseerd.

Één van de acties is de verkoop van renteloze obligaties. Op maandag 4 september zijn er weer obligaties uitgereikt. Door middel van de verkoop van obligaties hoopt de pr werkgroep een deel van deze onmisbare aanpassingen te kunnen financieren. Er zijn obligaties in verschillende coupures beschikbaar met een waarde van       € 100,–, € 250,– en € 500,– Elk bedrijf, organisatie, vereniging, vriendengroep, straat of particulier, die dit mooie initiatief wil steunen, kan één of meer renteloze obligaties bestellen.

Afgelopen maandag 4 september werden er opnieuw obligaties uitgereikt. Gert Buitenhuis, lid van het PR comité en voorzitter van de Hezebrink, overhandigde de obligaties aan het bestuur van het Emster Belang. Het Emster Belang heeft als doel het algemeen welzijn van Emst te bevorderen. Zij trachten dit doel te bereiken door datgene uit te voeren, te ondersteunen en aan te moedigen, wat kan dienen ter bevordering van het algemene welzijn van de gemeenschap Emst. Daarbij hoort ook het ondersteunen van de ontwikkeling van de nieuwe Hezebrink. Zij mochten na de uitreiking van de obligaties hun eigen gepersonaliseerde appeltje in de “Hezebrinkboom” hangen.

Om deze campagne visueel te maken is de H van het Hezebrink logo gebruikt. Deze karakteristieke H staat symbool als een grote sterke boom geworteld in de grond, een centraal punt waar iedereen zich welkom voelt ongeacht kleur, ras of achtergrond.
In het vernieuwde gedeelte van de Hezebrink staat levensgroot deze Hezebrink-obligatieboom geprojecteerd waar de groei op de voet gevolgd kan worden.

Op de website van de Hezebrink: www.hezebrink.nl kunt u tevens de voortgang en de fotoreportage zien

Mensen die, net als het Emster Belang, het toekomstbestendige dorpshuis de Hezebrink willen ondersteunen met de koop van een obligatie kunnen contact opnemen met Jeanet van der Sluis info@hezebrink.nl of 0578-722888.

 

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: