Door Hans Achterbergh

Vrijdag 10 januari  2020 speciale bestuursvergadering Broken Wings ’40-‘45

Hans vertelt:

“Karel Schuurman zat op de “Heertgangck” in Heerde toen hij voor geschiedenis een scriptie maakte over de Crash in WOll  aan de Geerstraat bij de boerderij van zijn Opa.

Tijdens feestelijkheden van “Vaassen 1100” heeft hij met een aantal andere mensen familieleden achterhaald van de omgekomen geallieerde piloten die begraven zijn op de begraafplaats in Vaassen en de enige overlevende David Griffin.. Deze familieleden en David werden voor de festiviteiten uitgenodigd om naar Vaassen te komen. O.a. voor een herdenking bij de graven.

Bij vertrek verzochten zij om ieder jaar in Vaassen op Poppy Day een herdenking bij de graven te houden zoals gebruikelijk in GB.

Ieder jaar werden er rond 11 november bij de graven in Vaassen en later ook in Epe herdenkingen gehouden  Daarmee was Broken Wings geboren.

Het zal zo rond 1997 geweest zijn dat ik actief betrokken werd bij het toenmalig bestuur van Broken Wings. In dat jaar werden we een officiële Stichting met statuten en huishoudelijk regelement. Met de verhalen over de crashes en de bemanningsleden van de vliegtuigen wilden we de gebeurtenissen levendig houden en de verhalen van “Vrede” doorgeven aan nieuwe generaties. We verzamelden de verhalen en begonnen met het maken van lesbrieven en verspreiden naar de Vaassense scholen. Kort daarna ook aan alle scholen in Epe, Emst en Oene.

In 2003  werd ik gevraagd voorzitter te worden omdat Karel buiten Vaassen woonde en werkte.

Samen met op dit moment een 30 tal medewerkers hebben we voor jong en oud met herdenkingen, zuilenproject, scholenproject vele zaken ontwikkeld rond onze ondertitel “Geeft Vrede een gezicht”.

Naast het onderzoeken  van de 20 crashplekken in de gemeente Epe was BW begonnen met het markeren van belangrijke plekken van de luchtoorlog (crashplek, droppingsplek, onderduikplek) door zuilen en monumenten te plaatsen waarbij de openingen werden verricht door familieleden uit Engeland, Isle of Man, Noord-Ierland, Australië en Nieuw Zeeland.

Daarnaast zijn dat tastbare plekken waar de verhalen kunnen worden vertelt en verduidelijkt.

Dat onderzoek naar crashes en verzamelen van verhalen leidt weer tot het schrijven en publiceren van een tweetal boeken.

De volgende stap werd gezet door met schoolkinderen naar de plekken te gaan en daar te vertellen. Zo ontstaan jaarlijkse herdenkingen met jong en oud  op verschillende plekken in Vaassen, Gortel en Oene i.s.m. met plaatselijke bewoners en  scholen.

Sommige piloten werden in 1943/44 door het verzet tijdelijk ondergebracht in het “Verscholen Dorp”.  Dat was voor Broken Wings aanleiding rondleidingen en opdrachten voor scholen te ontwikkelen bij deze plek waar grote interesse voor bestaat. Zeker in het jaar 2020, in het kader van 75 jaar bevrijding van de Veluwe

De laatste tijd hebben we een “wandeling WOll Vaassen” ontwikkeld en een aantal fietstochten rond Vaassen langs gebeurtenissen in WOll

Tijdens ons 10 jarig bestaan in 2005 van BW hebben we alle voorwerpen die betrekking hadden op WOll en opgeslagen lagen voor het eerst in “De Rank” kunnen tentoonstellen. Dat was zo’n succes dat in 2006 een nieuw idee ontstond:  een Museum in Vaassen.

Door intensief samenwerken van BW met Vaassen Reünie en Oud Vaassen is dat in 2009 werkelijkheid geworden “Museum Vaassen Historie”.

Naast de  verschillende tentoonstellingen is daar een permanente tentoonstellingsruimte WOll met als hoogtepunt dit jaar tentoonstellingen rond “75 jaar bevrijding Vaassen”

Het overdragen van het voorzitterschap van BW doe ik met veel vertrouwen door de voorzittershamer door te geven aan Adrie Pol die al sinds 2010 deel uitmaakt van het bestuur. Ik wens hem en alle medewerkers van BW daarbij veel sterkte maar ook het plezier dat het doorgeven aan nieuwe generaties : “Vrede is geen vanzelfsprekendheid ” je geeft.

Zelf zal ik graag, voor zover mogelijk,  mijn bijdrage daarin blijven leveren door vertellen en rondleiden..