Foto: @ronnie_hulshof

Op foto: Twee monteurs van firma Green Recovery op het dak. Beneden v.l.n.r.: Monique Zweekhorst, Albert Vos, Michiel Wiersinga en Diana Oosterhoff.

Op dinsdag 1 september is door de firma Green Recovery aan de Laan van Fasna gestart met de aanleg van 1400 zonnepanelen op de daken van de beide rijhallen van de Stichting Hippisch Centrum Vaassen.

 

De volledige investering voor de aanleg wordt gedekt door opbrengst van de zonnepanelen de komende 15 jaar.

Ook wordt mogelijk de bouw van de kantine door deze opbrengsten gedekt. De rijkssubsidie SDE+ garandeert 15 jaar lang een vaste opbrengst per geleverde kilowatt.

Met de inkomsten van de panelen hoopt de Stichting voldoende financiële ruimte te creëren voor aanleg van een moderne kantine tussen beide hallen. De kantine wordt ingericht voor de vaste huurders: de Hippische rijvereniging de Cannenburgh en de menvereniging. Voor de bouw en inrichting van de kantine zijn al gesprekken gevoerd met diverse lokale ondernemers.

Bouwpastoor Sjef Hagen: “We gaan er alles aan doen energieneutraal te bouwen. Bijvoorbeeld door naast de aanleg van de zonnepanelen de wanden te isoleren, LED-verlichting te gebruiken en nog veel meer. Ook de kantine willen we zo goed mogelijk energieneutraal maken.”

Financiering

Het was een groot probleem om de financiering voor de panelen rond te krijgen. Dit is uiteindelijk gelukt met hulp van de gemeente Epe in de vorm van een duurzaamheidslening. In eerste instantie werd er hulp geboden door middel van een “investeringslening” met een maximum van €250.000, af te lossen in 10 jaar. Het gebruik van een investeringslening bleek niet haalbaar, o.a. omdat de benodigde investeringen hoger lagen en er een langere periode voor aflossen nodig was.

Pieter Wiersinga, voorzitter van de Stichting Hippisch Centrum Vaassen: “Het was een lange weg om de aanleg tot stand te brengen, maar we zijn erg tevreden over het resultaat, dat door middel van samenwerking met onder andere de gemeente Epe, is bereikt.

Na overleg met gemeente heeft de gemeenteraad besloten de aflossingstermijn te verlengen van 10 jaar naar 15 jaar, gelijk met de uitbetalingstermijn van de SDE+ garantie en het maximaal te lenen bedrag te verhogen. Dankzij de gemeente kon het project nu in zijn geheel voorgefinancierd worden.

Dick de Reus, secretaris beheerstichting: “Daarmee was ons project volledig gered en zelfs onder de best denkbare voorwaarden!

Lokale partij Nieuwe Lijn gaf in de gemeenteraad als eerste de aanzet tot de benodigde wijzigingen. Bart Mulder (beleidsontwikkelaar duurzaamheid en klimaataanpak) van gemeente Epe en zijn collega’s werkten vervolgens de benodigde wijzigingen verder uit, wijzigingen die de realisatie uiteindelijk mogelijk hebben gemaakt.

Dierenwelzijn

De nieuwe wedstrijdhal van de Stichting voldoet aan alle eisen om ook op hoog niveau wedstrijden te rijden. De bodem van de wedstrijdhal is voorzien van een zogenaamde ‘eb en vloed bodem’, die op dit moment wordt gezien als de bodem die het beste is voor het dierenwelzijn.