Nog meer goed nieuws vanuit het Rijk voor onder andere gemeente Epe. Er is een tweede Regio Deal toegekend, deze is voor de Veluwe. Alle partijen hebben de Regio Deal inmiddels ondertekend. Een mooi resultaat waar de Veluwe trots op mag zijn!

Het Rijk stelt 12,5 miljoen beschikbaar voor de Regio Deal Veluwe. Provinciale Staten van Gelderland heeft ingestemd met de garantstelling voor hetzelfde bedrag. Daarmee komt 25 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van belangrijke Veluwse projecten. Daarnaast is afgelopen week het  nieuws  bekend geworden dat de Cleantech Regio Deal ook is toegekend.

Vitale vakantieparken op de Veluwe

De ministeries Binnenlandse Zaken en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit maken samen geld vrij voor deze Regio Deal Veluwe. In de Veluwe Alliantie werken publieke en private partijen samen. Deze partijen hebben samen met de provincie een voorstel voor de invulling daarvan gedaan. Dat geldt ook voor het programma Vitale Vakantieparken waaraan gemeente Epe ook deelneemt.

Samen met de omgeving

Gemeente Epe werkt samen met de betrokken ondernemers aan het vitaal houden van haar vakantieparken. Meer informatie hierover vindt u via deze  link  naar onze website. Deze partijen willen samen met de provincie Gelderland via een integrale aanpak de economie, de leefomgeving en de natuur op de Veluwe toekomstbestendig en veerkrachtig maken.

Veluwe als voorbeeld

De Veluwe moet een voorbeeldregio worden bij het stimuleren van de biodiversiteit en het verduurzamen van toerisme. De Regio Deal moet bijdragen aan het beschermen en versterken van natuur en landschap, het verbeteren van de leefbaarheid voor de inwoners en voldoende werkgelegenheid op de Veluwe. Wethouder Erik Visser: “Gemeente Epe telt 30 vakantieparken in verschillende soorten en maten: van vakantieparken met tweede huisjes tot boerencampings. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor gemeente Epe. En om Epe nog aantrekkelijker te maken voor de toeristen, werken we graag samen deze ondernemers. Daarbij stimuleren we niet alleen de werkgelegenheid, maar maken we de parken ook nog eens duurzamer en nog meer toekomstbestendig. Ik ben dan ook erg blij met de toekenning van deze Regio Deal Veluwe!”

Meer informatie

Meer weten over de Regio Deal Veluwe? Lees verder via deze  link  van provincie Gelderland. Wat dit precies betekent voor de gemeente Epe, wordt komende tijd uitgewerkt en bekendgemaakt.