Donderdag 27 juni tekenden SNS Bank en Albert Heijn een convenant met de gemeente Epe voor jongeren op gezond gewicht (JOGG).

De partners willen gezamenlijk een gezonde omgeving creëren en zo bij de jeugd een gezonde en actieve leefstijl stimuleren.

Publiek-private samenwerking

De JOGG-aanpak voert de gemeente Epe uit vanuit Heel Epe beweegt, het Sport- en Beweegplan Epe 2020. Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs vertegenwoordigt deze aanpak. Zij tekende de convenanten namens het college van B&W. De wethouder licht toe: “Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat vraagt om een publiek-private samenwerking, daar waar kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken.” In SNS Bank en Albert Heijn Epe heeft de gemeente nu de eerste officiële partners gevonden.

Gemakkelijk en gezond

De SNS Bank heeft met de JOGG-aanpak elders al succes geboekt en breidt dat succes graag uit naar de gemeente Epe. Ook Albert Heijn Epe wil voor jongeren de gezonde keuze de gemakkelijke keuze laten zijn. Beide ondernemingen zijn zich bewust van de impact van het bedrijfsleven op de leefomgeving van kinderen. Vanuit hun eigen visie ondersteunen ze een gezonde leefstijl bij jongeren. Wethouder De Waard hoopt dat andere ondernemers hun voorbeeld zullen volgen: “Aanmeldingen voor samenwerking met de gemeente in de JOGG-aanpak zijn welkom bij Heel Epe Beweegt.”

Heel Epe Beweegt

De ondertekening van de beide convenanten vond plaats bij kinderopvang De kleine KOM in Epe. Stichting KOM is bezig met de aanpassing van het voedingsbeleid. In het najaar sluit de stichting aan bij de Snoepgroente!-campagne van Heel Epe Beweegt met partijen als scholen, supermarkten en andere kinderopvangorganisaties.