De gemeenteraad van Epe vergadert op maandag 9 en donderdag 12 november over de begroting 2021 – 2024. De vergadering vandaag begint om 16:00 uur en die van donderdag om 19:30 uur. Beide vergaderingen zijn (alleen) online te volgen via  https://epe.raadsinformatie.nl/live.

Agenda maandag

Voor maandag 9 november staan de volgende onderwerpen op de agenda: 16:00 – 18:00 uur Fractievoorzitters geven hun mening over de begroting met ruimte voor vragen, amendementen en moties. 20:00 uur College van burgemeester en wethouders reageert op inbreng van de raadsfracties.

Agenda donderdag

Het belangrijkste agendapunt op donderdag 12 november is: voorstel vaststelling begroting 2021 – 2024. Zie voor de andere agendapunten op deze avond: https://epe.raadsinformatie.nl.