Bewegen is gezond voor jong en oud. De gemeente Epe wil weten of de sport- en beweegmogelijkheden binnen de gemeente aansluiten op de wensen en behoeften van vooral jongeren en senioren. Ook is de gemeente Epe benieuwd of activiteiten van de buurtsportcoaches van HeelEpeBeweegt daar op aansluiten. Daarom heeft de gemeente Epe onderzoeksbureau Kennispraktijk gevraagd dit te onderzoeken.

Het onderzoeksbureau heeft 1500 jongeren en 1500 senioren een vragenlijst gestuurd. Hoe meer ingevulde vragenlijsten ze ontvangen, hoe beter ze de activiteiten kunnen laten aansluiten op de wensen en behoeften van jongeren en ouderen.

Invullen en terugsturen van de vragenlijst kan nog tot 5 februari.
Het onderzoek is een vervolg op een onderzoek in 2014. Ook toen deed de gemeente Epe een onderzoek naar de sportdeelname en de sportwensen van jongeren en senioren in de gemeente.