Boeren en particuliere grondeigenaren in de gemeente Epe kunnen gebruik maken van een beheerpakket voor bloem- en kruidenrijke akkerranden. Deze randen trekken onder meer insecten en vogels aan, waaronder broedvogels en natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Gemiste inkomsten worden vergoed, deelt Collectief Veluwe mee.

Oppervlakte

De akkers moeten meer dan 500 vierkante meter groot zijn. Epe ligt in het werkgebied van agrarische natuurvereniging de Veluwe IJsselzoom (VIJZ), die samen met andere agrarische natuurverenigingen het Collectief Veluwe vormt.

Ook grondeigenaren in de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Voorst kunnen zich aanmelden voor een vergoeding.

Biodiversiteit

Het Collectief Veluwe zet zich in voor het vergroten van de biodiversiteit in de betrokken gemeenten. Het is de bedoeling dat deze akkerranden in het voorjaar (en uiterlijk op 15 mei) worden ingezaaid. Ook moeten grondeigenaren beloven dat er tot minimaal 1 april 2023 bloemen en kruiden op hun land blijven staan.

Andere voordelen van bloemrijke en kruidenrijke vegetaties zijn:

  • ze trekken bepaalde soorten zoogdieren aan
  • ze dragen er aan bij dat dieren zich gemakkelijker van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen
  • ze geven het landschap extra kleur
Passend

Het Collectief Veluwe biedt boeren en particulieren met grond binnen zogenaamde ‘leefgebieden’ verschillende beheerpakketten aan, gericht op verschillende soorten dieren en natuur. De veldcoördinatoren bekijken samen met deze grondeigenaren wat passend is in het betreffende gebied. Een van de beheerpakketten is het kruidenrijk akkerbeheer. Epe heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld.

Belangrijk

De provincie Gelderland heeft de ‘leefgebieden’ aangewezen. De gemeente Epe vindt het belangrijk dat ook boeren en particulieren buiten deze specifieke gebieden gebruik kunnen maken van het beheerpakket voor kruidenrijke akkerranden. Het extra geld kan onder meer voor deze gronden worden ingezet. Of voor aanvragen waarvoor niet langer collectief budget beschikbaar is.

Vragen

Wilt u meedoen of heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Janneke Sindram van het Collectief Veluwe via het mailadres  jannekesindram@collectiefveluwe.nl.