Hoewel het zich buiten het blikveld van het grote publiek afspeelt, vinden De Rossumdaerpers de zondag- en dinsdagochtend van carnaval zeer belangrijk. Dan staat immers het ziekenbezoek op het programma. Maar… Dat onderdeel van de festiviteiten kan alleen een succes worden met de hulp van het publiek. Vandaar dat de Rossumdaerpers de mensen in Vaassen en omgeving om hulp vraagt.

Op de zondagochtend van carnaval willen de carnavalisten een bezoek brengen aan de plaatsgenoten die dan in het ziekenhuis of verpleeghuis liggen, waarna het Prinsenpaar en De Raad van Elf op dinsdag mensen willen bezoeken die wegens ziekte of ander ongemak niet in staat zijn naar De Rossumburcht te komen.

De Rossumdaerpers vraagt iedereen die mensen kent die een bezoek op prijs zouden stellen dat te melden bij één van de bestuursleden of via een e-mail. Dit is nodig, omdat de wet op de privacy officiële instanties verbiedt dergelijke informatie door te spelen. De club laat zich hierdoor echter niet te neerslaan en blijft proberen om alle Rossumdaerpers te betrekken bij het evenement. Daarbij wil zij mensen die niet kunnen komen al helemaal in gedachten houden.