Nieuwe lijn meldt het volgende:

Door de benoeming van ons raadslid Michiel Wiersinga tot wethouder is er in de fractie van Nieuwe Lijn een opengevallen plaats ontstaan. Volgens de kieswet is Robert Scholten de eerste kandidaat die in aanmerking komt om deze raadszetel in te nemen. Fractie en bestuur van Nieuwe Lijn zijn blij dat hij hiertoe bereid is.

Robert Scholten brengt niet alleen veel politiek-bestuurlijke ervaring mee, hij was eerder al 16 jaar raadslid, maar ook veel actuele kennis van de huidige ontwikkelingen in de gemeente Epe. Met een frisse, jonge wethouder in het college en met Robert Scholten als ervaren raadslid is Nieuwe Lijn weer op volle sterkte. De installatie van Robert Scholten vindt op 27 mei plaats.

Optimisme voor de toekomst

Bestuur en fractie kijken optimistisch naar de komende periode. Wij blijven ons met onze collega ’s van de andere partijen inzetten voor onze plaatselijke samenleving, de uitvoering van het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Er zijn veel belangrijke onderwerpen waarmee gemeenteraad en college zich bezighouden en die de belangen raken van al onze inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers.

Nieuwe Lijn blijft actief om de coronapandemie waar mogelijk op lokaal niveau te bestrijden, de samenleving te versterken, de woningbouw te bevorderen of de verenigingen en instellingen weer nieuwe mogelijkheden te bieden. Samenvattend zijn en blijven wij de partij die zich inzet voor een (financieel) gezonde en veilige gemeente, een sociale gemeenschap met een hoog voorzieningenniveau en aantoonbare lage lasten.

Blijvende steun vanuit de samenleving

Op dit moment zijn bestuur en fractie van Nieuwe Lijn ook alweer volop bezig met de volgende bestuursperiode. We denken na over nieuwe programmapunten, onze verkiezingscampagne en de mensen met wie we dat nu en in de volgende vier jaar willen gaan doen.

In de afgelopen maanden hebben we ervaren dat we door onze leden, kiezers en sympathisanten blijvend zijn gesteund. We zien dan ook vol vertrouwen uit naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 waarbij we als grootste partij in de gemeente Epe verantwoordelijkheid willen dragen en onze gezamenlijke idealen verder kunnen uitwerken.