De gemeente heeft gemerkt dat er onduidelijkheden zijn over de ter inzagelegging van het bestemmingsplan “Buitengebied Epe, herstelplan 2020”. Onder andere op social media worden berichten gedeeld over mogelijk negatieve gevolgen van dit herstelplan voor inwoners met een bestaande paardenbak/paddock. Ook zijn er vragen gesteld over regels over spuitzones voor gewasbeschermingsmiddelen. Dit zijn voor ons aanleidingen om een aantal punten extra toe te lichten.

Achtergrond

Het bestemmingsplan “Buitengebied Epe, herstelplan 2020” is een nadere uitwerking van het bestemmingsplan “Buitengebied Epe, herstelplan 2018” dat toen op basis van de uitspraak van de Raad van State is opgesteld. Het bestemmingsplan “Buitengebied Epe, herstelplan 2020” is in opdracht van de gemeenteraad opgesteld om vergelijkbare gevallen als in het bestemmingsplan “Buitengebied Epe, herstelplan 2018”, waar nodig, te voorzien van een vergelijkbare regeling. Het betreft hier met name het opnemen van de aanduiding “specifieke vorm van recreatie – tweede woning” bij een aantal recreatieparken en de aanduiding ‘wonen’ bij een aantal solitaire recreatiewoningen. Hierbij is de verhuurverplichting komen te vervallen.

Daarnaast zijn er regels opgenomen voor spuitzones voor gewasbeschermingsmiddelen nabij kwetsbare objecten, zoals woningen. Ook zijn enkele fouten hersteld die sinds het bestemmingsplan “Buitengebied Epe” uit 2017 zijn ontdekt.

In het bestemmingsplan “Buitengebied Epe, herstelplan 2020” zijn geen wijzigingen opgenomen ten aanzien van paardenbakken. Het paardenbakken beleid is in 2008 in het bestemmingsplan opgenomen en is in opeenvolgende bestemmingsplannen niet gewijzigd. Het bestemmingsplan “Buitengebied Epe, herstelplan 2020” regelt een beperkt aantal wijzigingen, maar laat bestaande regels omtrent paardenbakken in stand.

Het bestemmingsplan “Buitengebied Epe, herstelplan 2020” voorziet in een nadere uitwerking van spuitzones voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Binnen een straal van 50 meter van kwetsbare objecten mag geen gebruik gemaakt worden van deze middelen vanwege milieu- en gezondheidsredenen. Dit stond voor één perceel in het bestemmingsplan “Buitengebied Epe, herstelplan 2018” en is nu op alle percelen naast kwetsbare objecten in Epe van toepassing.

Indienen van een zienswijze

Het bestemmingsplan “Buitengebied Epe, herstelplan 2020” ziet toe op een beperkt aantal onderwerpen. Als u een zienswijze wilt indienen, ligt het herstelplan tot 10 maart 2021 ter inzage: https://www.epe.nl/in-epe/bekendmakingen_41670/item/ontwerp-bestemmingsplan-buitengebied-epe-herstelplan-2020_43168.html