Dinsdag 31 maart zijn tijdelijk twee zorghotels geopend voor (corona)patiënten die niet thuis verzorgd kunnen worden.

Het gaat om 76 bedden in Apeldoorn op locatie Juliana en 115 bedden bij Hotel Landgoed Ehzerwold in Almen. Deze twee zorghotels bevinden zich in het werkgebied van de GGD en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Huisartsen en thuiszorg verwijzen patiënten

Apeldoorn

De locatie in Apeldoorn, verspreid over twee vleugels, is bedoeld voor patiënten uit de regio die herstellende zijn van het coronavirus en uit de ziekenhuizen in de regio ontslagen kunnen worden. Zij hoeven niet meer per se in het ziekenhuis behandeld te worden. Hierdoor neemt de druk op de ziekenhuizen af.

Ehzerwold

In Ezherwold komen vooral patiënten via de huisartsenposten en thuiszorg. Het gaat om patiënten die thuis geen zorg (meer) kunnen krijgen uit hun eigen netwerk. Huisartsen verwijzen deze patiënten, met of zonder corona, door. Huisartsen kunnen in het tijdelijke zorghotel ook patiënten een plek bieden voor palliatieve zorg. Hierdoor neemt de druk op huisartsen en thuiszorg af.

Professionele zorg

Op beide locaties verlenen artsen en verpleegkundigen de zorg. Vrijwilligers, die zijn bijgeschoold, helpen met niet-medische taken.

Lees voor meer informatie het  volledige nieuwsbericht van de VNOG.